Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zwiększenie ekspansji firmy Pneumat System sp.z o.o na rynkach zagranicznych poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych

kategoria
nazwa beneficjenta
PNEUMAT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
100 000,00 zł
dofinansowanie z UE
66 361,38 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest udział firmy Pneumat System w roli wystawcy na międzynarodowych targach branżowych- Międzynarodowych Targach Maszynowych MSV. W związku z dynamicznym rozwojem firmy i udaną ekspansją na rynki niemiecki i ukraiński, Wnioskodawca, poszukując nowych rynków zbytu i kierunków ekspansji zadecydował o poszerzeniu działalności na rynek czeski. Celem projektu jest zatem zwiększenie międzynarodowej ekspansji Pneumat System poprzez zaprezentowanie oferty firmy na Międzynarodowych Targi Maszynowe MSV. Cel projektu jest więc tożsamy z celem priorytetu I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020. Priorytet I zakłada realizację działań prowadzących do wspomagania rozwoju MŚP. Cele projektu Wnioskodawcy wpisują się wprost w cele programowe i są realne do osiągnięcia, ponieważ są wynikiem potrzeb, analiz i działań zmierzających do rozwoju działalności firmy. Wnioskodawca szczegółowo rozpoznał obszar, w który zamierza zainwestować. Projekt zostanie zrealizowany w obrębie aktualnie posiadanych powierzchni usługowych- zgodnie z wskazaną lokalizacją, zatem jego realizacja nie wymaga pozwoleń ani wykonania prac budowlanych. Wnioskodawca jest w pełnej gotowości do jego realizacji zarówno od strony technicznej, zasobów ludzkich, jak również posiada zapewnione odpowiednie finansowanie projektu. Odbiorcami wyników projektu będą nowi klienci zainteresowani zakupem specjalistycznego sprzętu pneumatycznego najwyższej klasy. Efektem realizacji projektu będzie wzrost obecności firmy Pneumat System na rynkach międzynarodowych poprzez udział w największym w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeniu branżowym i nawiązane w ten sposób kontakty i kontrakty handlowe. Docelowo Wnioskodawca zamierza wprowadzić oferowane przez siebie produkty na rynek czeski. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów: – wzrost obecności przedsiębiorstwa na rynku środkowoeuropejskim – zwiększenie

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Inwestycji i Rozwoju;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.