Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rozwój eksportu jako kluczowy element wdrażania długoterminowej strategii rozwoju Sonel S. A

kategoria
nazwa beneficjenta
SONEL SPÓŁKA AKCYJNA
wartość projektu
170 994,50 zł
dofinansowanie z UE
118 166,90 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
świdnicki (dolnośląskie)
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest udział w imprezach targowych o międzynarodowym zasięgu, określonych w długoterminowej strategii rozwoju naszej firmy. Obszar terytorialny, na którym zamierzamy promować naszą ofertę, wynika z zapisów dokumentu strategicznego firmy i jest kolejnym krokiem w rozwoju eksportu spółki. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności naszej firmy poprzez zdobycie nowych, zagranicznych rynków zbytu oraz umocnienie pozycji na dotychczasowych rynkach. Wśród nowych rynków znajdują się: USA, Meksyk, Maroko, Libia, RPA. Dotychczasowymi rynkami na których wzmocnimy swoją pozycję są:Europa Środkowo – Wschodnia w tym rynek krajowy, Europa Zachodnia, Rosja – Ukraina, Azja i Ameryka Południowa. Cel projektu zostanie osiągnięty w wyniku działań zaplanowanych w projekcie, obejmujących wyjazd na targi: – ENERGETAB 2018, Polska, w dniach 11-13 września 2018 – HANNOVER MESSE 2017, Niemcy w dniach 24 – 28 kwiecień 2017 W ramach projektu zostaną poniesione opłaty towarzyszące i wynajmu powierzchni wystawienniczej, koszty budowy stoiska, koszy delegacji, zakwaterowania i transportu, koszty związane z dostosowaniem sprzedaży i oferty do wymogów rynków zagranicznych oraz zakupem oprogramowania do obsługi klientów zagranicznych. Wymienione wyżej imprezy targowe są wydarzeniami o najwyższej randze, dającymi największe szanse na nawiązanie dużych i długofalowych kontaktów handlowych. Sam fakt wystawiania się na wymienionych imprezach świadczy o prestiżu firmy i stanowi przepustkę do nawiązania nowych kontaktów gospodarczych. W wyniku realizacji działań projektowych zostanie wdrożona innowacja procesowa, marketingowa oraz organizacyjna.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.