Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wdrożenie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej REBRAND S.C. celem ekspansji na rynki zagraniczne

kategoria
nazwa beneficjenta
REBRAND S.C. MAŁGORZATA MAŃKOWSKA, JAROSŁAW KRAWCZYK
wartość projektu
185 987,12 zł
dofinansowanie z UE
133 730,30 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem Projektu jest wdrożenie w okresie 01.04.2017 r. – 25.09.2018 r. działań zarekomendowanych w dedykowanej, długoterminowej (5-letniej) i kompleksowej strategii rozwoju na rynkach międzynarodowych Przedsiębiorstwa (przygotowanej na zlecenie Wnioskodawcy w terminie 13.10.2016 r. – 01.11.2016 r.) celem wejścia (rozpoczęcia sprzedaży) na 4 nowe rynki zbytu (Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania). Działania, stanowiące zakres rzeczowy Projektu, to: – zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych z rynków docelowych; – zakup usług doradczych w zakresie selekcji potencjalnych partnerów handlowych z rynków docelowych; – zakup usług doradczych w zakresie opracowania koncepcji wizerunku Firmy na rynkach docelowych; – organizacja i udział w misjach gospodarczych. Przedmiotem eksportu w ramach Projektu będą usługi brandingowe, obejmujące całość oferty Firmy. Powyższa oferta kierowana będzie do przedsiębiorstw z branży FMCG: – spożywczej; – chemicznej; – kosmetycznej. W ramach modelu biznesowego, który wdrożony zostanie przez Przedsiębiorstwo w związku z rozpoczęciem działalności eksportowej, wprowadzone zostaną następujące zmiany organizacyjno-procesowe: • dywersyfikacja geograficzna rynków zbytu (innowacja marketingowa), • utworzenie Działu ds. Eksportu (innowacja organizacyjna), Efektem realizacji Projektu będzie rozpoczęcie międzynarodowej ekspansji Wnioskodawcy (cel główny Wnioskodawcy), a tym samym pozyskanie przez Przedsiębiorstwo odbiorców na rynkach zagranicznych i wzrost sprzedaży ogółem, co pozwoli zwiększyć rentowność oraz uzyskać długoterminową przewagę konkurencyjną Firmy w związku z rozpoczęciem działalności eksportowej (cele strategiczne/operacyjne Wnioskodawcy). W wyniku realizacji Projektu Przedsiębiorstwo planuje osiągnąć szereg celów szczegółowych, w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Inwestycji i Rozwoju;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.