Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Stworzenie długotermiowej strategii biznesowej oraz planu rozwoju eksportu dla CHEMPOL IMPORT - EXPORT SEREWA ŁUKASZ.

kategoria
nazwa beneficjenta
CHEMPOL IMPORT - EXPORT SEREWA ŁUKASZ
wartość projektu
70 000,00 zł
dofinansowanie z UE
48 373,98 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Firma CHEMPOL – IMPORT EXPORT SEREWA ŁUKASZ to podmiot gospodarczy, którego podstawowym rodzajem działalności jest pośrednictwo w sprzedaży w Polsce (zdarzyła się też jednorazowa sprzedaż zagraniczna zdefiniowana jako WDT) maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (szczególnie technologii PE, PP i PCV) w systemie konsorcjalnym jako autoryzowany przedstawiciel wielu firm unijnych takich jak: SICA – Włochy, BRABENDER – Niemcy, WOYWOD – Niemcy, SCIREQ – Dania. Dostarczane są również kompozycje stabilizująco – smarne oraz środki spieniające do tworzenia suchcych mieszanek PCV dla producentów rur, profili, płyt twardych i spienionych oraz kabli i przewodów. Wnioskodawca w celu rozszerzenia prowadzonej przez siebie działalności zamierz rozpocząć działalność eksportową na tereny państw europejskich oraz państw europy wschodniej. W związku z realizacją powyższego założenia Wnioskodawca zdecydował się na realizację projektu, na którego całość złożą się dwa zadania: opracowanie strategii rozwoju eksportu oraz powstanie planu rozwoju eksportu firmy. Jednym z celów szczegółowych w ramach realizacji projektu będzie udział firmy w branżowych targach zagranicznych. Chęć udział w targach zagranicznych często wymusza wykonanie projektu eksportowego, natomiast sam udział jest zazwyczaj początkiem realizacji projektu eksportowego. Dlatego też tym bardziej opracowanie powyżych dokumentów strategicznych jest niezbędne z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu. Ponieważ Wnioskodawca nie chce dopuścić do niepoprawnej realizacji projektu, w celu realizacji zadań zdecydował się na pomoc zewnętrznej firmy doradczej. Dzięki zatrudnieniu ekspertów strategia rozwoju eksportu oraz plan rozwoju eksportu nie będą budziły zastrzeżeń pod względem merytorycznym, w związku z czym będą idealnym narzędziem jakie posłuży od wejścia przez Wnioskodawce na wskazane rynki zagraniczne.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Inwestycji i Rozwoju;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.