Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zwiększenie internacjonalizacji działań Arkana Cosmetics poprzez zmiany organizacyjne i procesowe oraz udział w imprezach wystawienniczych

kategoria
nazwa beneficjenta
ARKANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wartość projektu
188 834,00 zł
dofinansowanie z UE
92 284,50 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego i tym samym zwiększenie pozycji rynkowej firmy. Celami szczegółowymi projektu są: – zmiany procesowe i organizacyjne poprzez uruchomienie wielojęzycznej strony internetowej w języku angielskim; – zmiany organizacyjne i procesowe poprzez budowę platformy internetowej B2C i B2B; – zmiany marketingowe poprzez uruchomienie sklepu wielojęzycznego; – zmiany marketingowe poprzez uruchomienie programu lojalnościowego; – zwiększenie potencjału eksportowego poprzez promocje produktów i nawiązanie współpracy w trakcie uczestnictwa w 6 targach zagranicznych o skali międzynarodowej. Działaniami niezbędnymi do zrealizowania celów będzie: – budowa i uruchomienie wielojęzykowej platformy B2B; – budowa i uruchomienie wielojęzykowego sklepu internetowego; – budowa i uruchomienie wielojęzykowej platformy wymiany informacji i programu lojalnościowego; – udział w 6 imprezach targowych zagranicznych. W ramach projektu przewidziano udział firmy w następujących imprezach wystawienniczych: 1) Beauty Dusseldorf/ Niemcy 2017 2) Cosmetic Beauty Hair/ Bukareszt Rumunia 2017 3) Beauty Forum/ Budapeszt Węgry 2017 4) LNE Bratysława Słowacja 2017 5) Beauty Dusseldorf/ Niemcy 2018 6) Irish Beauty Show/ Irlandia 2018 Udział w ww. imprezach, wraz ze zmianami organizacyjnymi i procesowymi w firmie pozwoli na systemowe wprowadzenie zmian w działalności przedsiębiorstwa, nawiązaniu nowych kontaktów z odbiorcami bezpośrednimi i firmami współpracującymi z krajów docelowych. W wyniku realizacji projektu wprowadzone będą innowacje: INNOWACJA MARKETINGOWA- innowacją procesową będzie wprowadzony mechanizm prezentacji i możliwości zakupu produktów mechanizmami internetowymi (program lojalnościowy, platforma wymiany informacji, wielojęzyczna platforma informacyjna i sklep internetowy wielojezyczny).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Inwestycji i Rozwoju;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.