Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rozwój firmy Papaya Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie produktów na rynek polski i rynki zagraniczne

kategoria
nazwa beneficjenta
PAPAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
66 420,00 zł
dofinansowanie z UE
45 900,00 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
oławski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu „Rozwój firmy Papaya Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie produktów na rynek polski i rynki zagraniczne” jest pozyskanie wiedzy i dedykowanego doradztwa w aspekcie: 1.) Długookresowej (5-letniej) strategii biznesowej 2.) Planu krótkoterminowego (rocznego) rozwoju eksportu. Celem nadrzędnym projektu jest zaplanowania działań biznesowych firmy Papaya Sp. z o.o. : • W długim terminie na bazie długookresowej strategii biznesowej • W krótkim okresie: wejścia na rynki zagraniczne na bazie krótkoterminowego planu eksportu Celami pośrednimi projektu są: • Pozyskanie planu skutecznego wejścia na rynek polski z innowacyjną ofertą produktową • Pozyskanie planu budowy długoterminowej przewagi konkurencyjnej i stabilnych źródeł przychodów • Pozyskanie 5-letniej strategii działań marketingowych na rynku polskim • Pozyskanie planu skutecznego wejścia na rynki zagraniczne (Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Rosja, Japonia) i rozpoczęcia działalności eksportowej. Cele projektu zostaną zrealizowane w drodze zakupu strategii od wyspecjalizowanych zewnętrznych firm doradczych: 1.) Długookresowej (5-letniej) strategii biznesowej 2.) Planu krótkoterminowego (rocznego) rozwoju eksportu. Dzięki pozyskanej wiedzy i planom krótko- i długo-okresowym, Wnioskodawca dokona wejścia z nowym produktem na rynek polski, a następnie na rynki zagraniczne. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie liczby etatów w firmie Papaya Sp. z o.o. (wzrost o 1 EPC). Osoba zatrudniona zajmować się będzie wsparciem zarządu firmy we wdrażaniu zakupionych strategii.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Inwestycji i Rozwoju;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.