Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Tworzenie nowych modeli biznesowych szansą na internacjionalizację Alfa Net Sp. zo.o. Sp. k.

kategoria
nazwa beneficjenta
ALFA-NET SP. Z O.O. SP. K
wartość projektu
49 999,99 zł
dofinansowanie z UE
34 552,84 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa Alfa Net Sp. z o.o. sp. k. poprzez opracowanie strategii i działań marketingowych. ZAKRES RZECZOWY Do zakresu rzeczowego projektu należy: 1. Opracowanie długoterminowej strategii biznesowej przedsiębiorstwa. ODBIORCY PROJEKTU Odbiorcami projektu będzie bezpośrednio przedsiębiorstwo Alfa Net Sp. zo.o. Sp. k. a pośrednio klienci przedsiębiorstwa. EFEKTY PROJEKTU Efektem projektu będzie opracowanie długoterminowej strategii biznesowej z elementami internacjonalizacji, co pomoże przedsiębiorstwu wyjść z ofertą na rynki zagraniczne i rozpocząć eksport usług i produktów do krajów europejskich jak i też na cały świat. Rezultatem projektu będzie podpisanie minimum jedenej umowy z nowym klientem z krajów europejskich. GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI PROJEKTU Projekt nie wymaga uzyskania decyzji budowlanych. Ponadto projekt jest przygotowany do realizacji: zabezpieczone są środki fiannsowe na realizacje projektu, zaplanowano zadania osobom zatrudnionym w przedsiębiorstwie do wykonania zadań zwiażanyh z projektem, Wnioskodawca posiada zasoby techniczne i organizacyjne do realizacji projektu jak miejsce realizacji (lokal), zasoby sprzętowe (telefony, komputery, drukarki).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Inwestycji i Rozwoju;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.