Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Opracowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej w celu internacjonalizacji działalności Inwestycje.pl S.A.

kategoria
nazwa beneficjenta
INWESTYCJE.PL S.A.
wartość projektu
47 500,00 zł
dofinansowanie z UE
32 825,21 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest opracowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej (DSB), mającej na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej przez Inwestycje.pl S.A. Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzmocnienie pozycji rynkowej w ujęciu międzynarodowym poprzez zwiększenie sprzedaży na rynkach zagranicznych. Powyższe zostanie zrealizowanie poprzez osiągniecie celów szczegółowych, do których zalicza się: opracowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej (DSB) (będącej bezpośrednim rezultatem projektu), zawierającej szczegółową analizę w zakresie opracowania przewag konkurencyjnych oraz możliwości pozyskania kontrahentów na nowych rynkach, a także wskazanie optymalnych działań dotyczących internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Opracowane rezultaty znajdą swoje zastosowanie poprzez wdrożenie w ramach wieloletniej strategii rozwoju Spółki i planach operacyjnych, które będą następnie realizowane w celu zwiększenia rentowności prowadzonej działalności biznesowej. Ponadto przedsiębiorstwo zamierza zintensyfikować dotychczas podjęte działania proeksportowe w celu budowania swojej pozycji na rynkach docelowych, a także wejście na nowe rynki zbytu. Projekt dotyczy internacjonalizacji przedsiębiorstwa o zasięgu przynajmniej jednego kraju poza terytorium Unii Europejskiej.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Inwestycji i Rozwoju;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.