Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Stworzenie strategii działań eksportowych w firmie JBJ Anker

kategoria
nazwa beneficjenta
JBJ ANKER PIOTR BOŻENIEC JEŁOWICKI
wartość projektu
61 000,00 zł
dofinansowanie z UE
39 924,50 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem niniejszego projektu, realizowanego przez firmę JBJ Anker, producenta innowacyjnych, zatrzasków do protez bezklamrowych, jest rozpoczęcie działalności eksportowej oraz internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Zakres rzeczowy projektu skupia się na zakupie usługi doradczej polegającej na opracowaniu profesjonalnego Planu Rozwoju Eksportu, oraz długoterminowej strategii rozwoju działań międzynarodowych, związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstwa. Wyroby znajdujące się w ofercie firmy JBJ Anker, wyróżniają się pod względem wysokiej jakości materiałów użytych do produkcji oraz łatwością użycia i uniwersalnością. Z uwagi na ich nowoczesny charakter, stanowią one atrakcyjny produkt eksportowy, który dzięki rzetelnej realizacji projektu, ma szansę na odniesienie sukcesu w sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych. W częsci dotyczącej ogólnych informacji o Wnioskodawcy scharakteryzowano podstawowe czynniki mające wpływ na popyt oferowanego produktu, głównych odbiorców projektu, czyli gabinetów stomatologicznych, laboratoriów protetyki stomatologicznej, sklepów oraz hurtowni zaopatrujących lekarzy stomatologów oraz techników protetyki dentystycznej, a także opisano największych konkurentów, których działania powinny być monitorowane. Niniejszy projekt zawiera także ocenę realnych zagrożeń, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu, związanych z odpowiednim doborem dostawcy czy kontrolowaniem procedur realizacji wniosku oraz sposoby na ich uniknięcie, a także wykaz zasobów ludzkich, które posiada firma JBJ Anker i które są istotne dla właściwej realizacji projektu oraz mogą stanowić o sukcesie w zakresie jego oceny finalnej. Projekt ten w sposób kompleksowy uzasadnia rzeczowość poszczególnych wydatków i udowadnia, że efekty projektu, czy możliwość rozpoczęcia działalności eksportowej oraz internacjonalizacja przedsiębiorstwa są możliwe do zrealizowania, a przedsiębiorstwo ma szansę na sprawy rozwój w dalszej perspektywie czasowej .

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Inwestycji i Rozwoju;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.