Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wdrażanie długoterminowej strategii biznesowej oraz nowoczesnych metod zarządzania pozwalających na rozwój eksportowy przedsiębiorstwa Szlif Glas Sp.J.

kategoria
nazwa beneficjenta
SZLIF GLAS URSZULA SZUREK I PIOTR SZUREK SPÓŁKA JAWNA
wartość projektu
189 066,65 zł
dofinansowanie z UE
148 228,36 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
zgorzelecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem Projektu jest wdrożenie Długoterminowej Strategii Biznesowej dla przedsiębiorstwa Szlif Glas S.J.. Projekt w sposób bezpośredni przyczyni się do internacjonalizacji przedsiębiorstwa, i tym samym osiągnięciu celu Wnioskodawcy. Dokument ten ma charakter strategiczny, w którym to poddano analizie oraz zdiagnozowano potencjalne szanse i zagrożenia działalności eksportowej, którą chce rozszerzyć Szlif Glas. Opracowanie zawiera także opis konkurencji, wybór najlepszego rynku do rozpoczęcia ekspansji eksportowej (Niemcy, kraje niemieckojęzyczne – Austria, Szwajcaria, Liechtenstein, anglojęzyczne – Wielka Brytania), wraz z kosztami i rekomendacjami działań niezbędnymi z puntu widzenia współczesnego rynku, a których realizacja w wielkim stopniu przyczyni się do rozwoju tejże działalności handlowej. Działania wytypowane w Strategii, których realizacja stanowi przedmiot wniosku, zostały wyselekcjonowane i wybrane na podstawie analiz porównawczych(m.in. rynków zagranicznych), uwarunkowaniami społecznymi i gospodarczymi tychże rynków oraz kulturowymi i prawnymi uwarunkowaniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zakres rzeczowy Projektu obejmuje wdrożenie strategii biznesowej, w której to zostały zawarte działania i kierunki ekspansji Wnioskodawcy na rynek europejski, ze szczególnym ujęciem rynku niemieckiego oraz innych rynków niemieckojęzycznych (Austria, Szwajcaria, Liechtenstein) i angielskojęzyczne np. Wielka Brytania. Wytypowane działania przyczyniające się do osiągnięcia celów firmy (m.in. internacjonalizacja, wzrost konkurencyjności) to m.in.: -udział w zagranicznym wydarzeniu targowo – wystawienniczym w charakterze wystawcy: Light and Building we Frankfurcie nad Menem w 2018roku. Wydarzenie to w sposób bezpośredni przyczyni się do zaprezentowania swojej oferty na arenie międzynarodowej, będzie stanowić szansę nawiązania nowych kontaktów handlowych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Inwestycji i Rozwoju;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.