Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rozwój firmy SKARS sp. z o.o. poprzez ekspansje nowych usług na zagraniczne rynki.

kategoria
nazwa beneficjenta
SKARS SP. Z O.O.
wartość projektu
196 000,00 zł
dofinansowanie z UE
156 109,76 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na wdrożeniu Długoterminowej Strategii Biznesowej, która określa działania skierowane na rozwój sprzedaży zagranicznej Wnioskodawcy na rynku międzynarodowym. W ramach projektu Wnioskodawca zakupi niezbędne narzędzia i usługi potrzebne do przygotowania oferty na wskazane w Strategii rynki tj. Finlandii oraz Austrii. W Długoterminowej Strategii Biznesowej zostały określone działania, które należy podjąć w celu zwiększenia sprzedaży zagranicznej i rozpoznawalności firmy SKARS na rynku międzynarodowym. W konsekwencji po wdrożeniu Strategii należy się spodziewać wzrostu wielkości eksportu firmy, a także poprawy wizerunku i promocji Polski na rynkach zagranicznych jako wartościowego partnera handlowego. Wszystkie działania podjęte w ramach projektu umożliwia Wnioskodawcy dostosowanie produktów do potrzeb danych rynków a tym samym nawiązanie kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi oraz zapoznanie się ze strukturą rynku co będzie początkiem dalszej ekspansji na docelowych rynkach.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Inwestycji i Rozwoju;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.