Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zakup specjalistycznych usług doradczych szansą realizacji działań rozwojowych spółki MEDICAL PROGRESS na rynkach zagranicznych.

kategoria
nazwa beneficjenta
MEDICAL PROGRESS SPÓŁKA Z O.O.
wartość projektu
69 999,30 zł
dofinansowanie z UE
48 373,50 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest pozyskanie strategii biznesowej kompleksowo określającej działania mające na celu pełne wykorzystanie aktywów spółki do maksymalnego zwiększenia rentowności i zyskania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa długoterminowo, a także stworzenie Planu rozwoju eksportu w celu określenia krótkoterminowych działań ekspansji na rynki zagraniczne.Zakres rzeczowy projektu obejmuje: – pozyskanie niezbędnego do stworzenia strategii długoterminowej doradztwa prawnego oraz specjalistycznego w zakresie doboru krajów dla rozpoczynania działalności eksportowej wraz z doborem odpowiednich sposób komunikacji w danych krajach; – pozyskanie doradztwa specjalistycznego w zakresie właściwych sposobów promocji oferty spółki; – pozyskanie doradztwa specjalistycznego obejmującego określenie działań dostosowania do wymogów wybranych rynków zagranicznych oferowanych usług; – zakup usług firmy zewnętrznej w zakresie stworzenia krótkoterminowego Planu rozwoju eksportu. W ramach projektu odbiorcami będą określone już wcześniej prywatne podmioty lecznicze (placówki medyczne) prowadzące usługi w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej w oparciu o kontrakty z NFZ oraz świadczące usługi, należące do sektora MŚP, które muszą konkurować na rynku z publicznymi podmiotami medycznymi oraz coraz bardziej sieciowymi firmami medycznymi w segmencie usług odpłatnych w każdym zakresie od posiadania nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, nowych technologii, wysokiej sprawność organizacyjną i zarządczą, wprowadzając tożsame standardy świadczonych usług i obsługi klientów (pacjentów). Efektem zrealizowanego projektu i rzetelnego, z wykorzystaniem specjalistycznych usług doradczych, przygotowania działań zarówno długoterminowych jak i określenia krótkoterminowego planu rozwoju eksportu będzie zrealizowanie zakładanych celów projektu i ekspansja spółki na rynkach zagranicznych co z kolei wpłynie na wzrost rentowności i konkurencyjności spółki.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Inwestycji i Rozwoju;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.