Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wdrożenie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej NADAJE.COM celem ekspansji na rynki zagraniczne

kategoria
nazwa beneficjenta
NADAJE BROADCASTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNIEJ WOJCIECH DALĘTKA NADAJE.COM)
wartość projektu
93 123,70 zł
dofinansowanie z UE
72 605,90 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem Projektu jest wdrożenie w okresie 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r. działań zarekomendowanych w długoterminowej (kompleksowej) Strategii biznesowej dotyczącej internacjonalizacji Przedsiębiorstwa (przygotowanej na zlecenie Wnioskodawcy w terminie od 02.06.2016 r. do 26.06.2016 r.) celem wejścia Firmy na 4 rynki zbytu (Niemcy, Holandia, USA, Wielka Brytania). Działania, stanowiące zakres rzeczowy Projektu, to: – udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy; – organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą; – wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych (określenie potencjalnych partnerów handlowych z rynków docelowych); – działania optymalizacyjne dla wyszukiwarek internetowych; – działania z zakresu marketingu treści. Przedmiotem eksportu w ramach Projektu będą specjalistyczne usługi świadczone przez Nadaje: • Wyspecjalizowane usługi w zakresie streamingu Powyższa oferta usług kierowana będzie do następujących odbiorców: profesjonalne stacje radiowe, telewizje lokalne, jednostki samorządu terytorialnego, sieci handlowo – usługowe (supermarkety, galerie handlowe, salony fryzjerskie, salony kosmetyczne), agencje audio-marketingowe, przedsiębiorstwa z branży budowlanej oraz rozrywkowej. Efektem realizacji Projektu będzie zwiększenie międzynarodowej ekspansji Wnioskodawcy (cel główny Wnioskodawcy), a tym samym pozyskanie przez Przedsiębiorstwo nowych odbiorców na rynkach zagranicznych i wzrost sprzedaży ogółem, co pozwoli zwiększyć rentowność oraz uzyskać długoterminową przewagę konkurencyjną Firmy w związku z rozszerzeniem działalności eksportowej (cele strategiczne/operacyjne Wnioskodawcy). W wyniku realizacji Projektu Przedsiębiorstwo planuje osiągnąć szereg celów szczegółowych, w perspektywie krótko- i długoterminowej. Cele krótkoterminowe (planowane do osiągnięcia w 2018 r.): 1. Podpisanie 4 kontraktów handlowych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Inwestycji i Rozwoju;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.