Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
tytuł projektu

Wdrożenie usługi designu akustycznego i auralizacji w firmie KFB Polska.

nazwa beneficjenta
KFB ACOUSTICS SP.Z O.O.
wartość projektu
1 011 652,09 zł
dofinansowanie z UE
402 912,18 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Dźwięk i hałas są powszechnie obecne w codziennym życiu. Oczy czasem bywają zamknięte, uszy – nigdy. Rosnące natężenie ruchu naziemnego i powietrznego, coraz mocniejsze maszyny i narzędzia to zaledwie kilka przykładów wpływu na poziom hałasu w otoczeniu. Firma KFB Acoustics z Wrocławia identyfikuje źródła hałasu i stosuje nowoczesne rozwiązania, aby mu zapobiegać.  Obecnie ocena akustyczna środowiska, sali koncertowej, biura, hali przemysłowej czy też wnętrza samochodu oraz urządzeń i maszyn opiera się głównie na wyznaczaniu i porównywaniu poziomów dźwięku oraz określaniu charakterystyk częstotliwościowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić czy coś jest cichsze, głośniejsze czy też generowany dźwięk jest wysoko czy niskoczęstotliwościowy. Jednak w celu optymalizacji akustycznej produktów, wnętrz, maszyn konieczne jest „usłyszenie” jak dany produkt brzmi, bezpośrednie porównanie tego z innymi produktami czy też usłyszenie różnicy między stanem istniejącym i po akustycznej optymalizacji.W ramach projektu firma kupiła specjalistyczny sprzęt pomiarowy oraz oprogramowanie i wdrożyła usługę „design akustyczny” (nagrywanie, odsłuchiwanie, design akustyczny) oraz usługę „auralizacja” (auralizacja akustyki wnętrz, auralizacja transmisji dźwięku). Jeszcze prościej rzecz ujmując: dzięki usłudze designu akustycznego możliwe jest kształtowanie dźwięków w taki sposób, aby stały się  miłe dla naszych uszu. Natomiast auralizacja pozwala dźwiękowo przenieść się niemal do każdego dowolnego pomieszczenia na świecie, jeśli tylko to pomieszczenie zostało wcześniej zbadane.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.