Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
tytuł projektu

Energooszczędny ORLIK - termomodernizacja, wymiana źródła ciepła oraz modernizacja systemu oświetlenia w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym dla dzieci Orlik w Kudowie Zdroju

kategoria
nazwa beneficjenta
SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE"" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
3 171 363,15 zł
dofinansowanie z UE
1 250 765,40 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
kłodzki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
3.2. Efektywność energetyczna w MŚP
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Kudowa – Zdrój, to malownicza dolnośląska miejscowość, położona na pograniczu Gór Stołowych i Pogórza Orlickiego. Panuje tutaj łagodny klimat, a jak wiadomo warunki klimatyczne i usytuowanie mają bardzo istotny wpływ na proces leczenia. Właśnie z tych względów powstał w Kudowie jedyny w Polsce ośrodek zajmujący się dziećmi z chorobami hematologicznymi i onkologicznymi, które potrzebują kompleksowej rehabilitacji. Jest nim Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci „Orlik”. Zdaniem lekarzy, to właśnie panujący tu mikroklimat ma znaczący wpływ na przyrost czerwonych krwinek, poprawę kondycji szpiku oraz… podnoszenie poziomu optymizmu u dzieci. Poza unikalnym klimatem w samym procesie leczenia niemałą rolę odgrywają również warunki bytowe. By mali pacjenci czuli się jeszcze lepiej, przeprowadzono kompleksową termomodernizację kilku budynków sanatorium. Dzięki unijnemu dofinasowaniu ocieplono ściany i stropy, wymieniono okna i drzwi, a także zmodernizowano kotłownię i zamontowano gruntową pompę ciepła. Wszystkie te zmiany mają również korzystny wpływ na ochronę środowiska, w tym na zmniejszenie ilości emisji szkodliwych dla zdrowia gazów i pyłów. Dzięki tym zmianom prawie o 70 proc. zmniejszyło się również całkowite zużycie energii.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Inwestycji i Rozwoju;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.