Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
tytuł projektu

Rowerem przez Miasto - budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej

nazwa beneficjenta
GMINA MIASTO ŚWIDNICA
wartość projektu
8 022 127,85 zł
dofinansowanie z UE
6 687 451,30 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
świdnicki (dolnośląskie)
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Prawie 5 km ścieżek rowerowych powstało w Świdnicy dzięki dotacji z programu regionalnego. Cykliści mogą poruszać się nowymi trasami między innymi wzdłuż ulic Mikołaja Kopernika, Kazimierza Odnowiciela i Nadbrzeżnej, a także na osiedlu Zawiszów oraz nad rzeką Bystrzycą. Wśród zadań inwestycyjnych znalazła się również przebudowa skrzyżowań, zatok autobusowych, zjazdów, jak również budowa ciągów pieszych, kładek, chodników i oświetlenia. Nowo powstałe trasy rowerowe połączone zostały z istniejącą już siecią ścieżek tworząc spójny system dróg rowerowych umożliwiając dojazd z osiedli do centrum Świdnicy. Realizacja inwestycji przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 i zmniejszy indywidualny ruch zmotoryzowanych w centrum miasta.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.