Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez budowę oraz wyposażenie Centrum Chorób Piersi (Breast Unit) oraz rozbudowę wraz z wyposażeniem Bloku Operacyjnego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

nazwa beneficjenta
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU
wartość projektu
45 654 424,90 zł
dofinansowanie z UE
31 160 632,39 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
6.2. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Breast Unit przy Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu to największy w kraju szpital zbudowany w systemie modułowym. Znajdują się tam m.in. oddział szpitalny z komfortowymi salami dla pacjentek (8 sal dwuosobowych i 4 stanowiska obserwacji pooperacyjnej), poradnia z gabinetami zabiegowymi i konsultacyjnymi oraz dział diagnostyki obrazowej i małoinwazyjnej chorób piersi. Centrum jest też wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny – między innymi dwa mammografy cyfrowe. Szacuje się, że rocznie przebadanych będzie ok. 1000 pacjentek. Budowa pierwszego w regionie Centrum Chorób Piersi zapewni kompleksowe leczenie nowotworów. – Mamy doskonały zespół specjalistów i nowoczesny sprzęt. Brakowało nam jedynie nowego oddziału – mówi dr Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Pacjentki znajdą pomoc na wszystkich etapach choroby: od diagnozy i konsultacji zespołu specjalistów, poprzez operację, radioterapię, chemioterapię, wsparcie fizjoterapeuty i psychologa aż do kontroli po całym procesie terapeutycznym. Od początku zaopiekuje się nimi zespół specjalistów: chirurg onkolog, radiolog, onkolog kliniczny, radioterapeuta, patomorfolog, fizjoterapeuta i psycholog. Koncepcja Breast Unit, jako zespołu specjalizującego się w diagnostyce i terapii raka piersi, pojawiła się już pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku. Pierwsze ośrodki powstały w USA, Włoszech i Niemczech. Leczenie w takim systemie zwiększa szanse przeżycia i podnosi jakość życia pacjentek. Dzięki przestrzeganiu wytycznych opracowanych dla Breast Unit osiąga się lepsze wyniki terapeutyczne (mniejszą śmiertelność) i więcej kobiet ma szansę na uniknięcie mastektomii. W Polsce ośrodki tego typu dopiero zaczynają powstawać.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.