Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
tytuł projektu

Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

nazwa beneficjenta
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.L.RYDYGIERA W TORUNIU
wartość projektu
218 444 608,50 zł
dofinansowanie z UE
166 104 837,30 zł
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
m. Toruń
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
działanie
6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt dotyczy rozbudowy i przebudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. Nowy budynek główny lecznicy – gmach w kształcie litery H, połączony z istniejącym budynkiem głównym – będzie sercem szpitala, mieszącym między innymi oddział ratunkowy, oddział kardiologii inwazyjnej, główny blok operacyjny szpitala i cztery oddziały łóżkowe. Nowy szpital na toruńskich Bielanach będzie jednym z najnowocześniejszych w kraju – zarówno w sferze wyposażenia (trwa postępowanie przetargowe na jego dostawę) i rozwiązań funkcjonalnych, jak i pod względem zapewnienia wygody hospitalizowanym. W trzy lata powstanie przemyślane funkcjonalnie miasteczko lecznicy, przyjazne dla pacjentów i ich rodzin. Zaplanowano wyłącznie dwuosobowe sale chorych z łazienkami oraz miejsca do spotkań z rodzinami i restaurację przełamującą negatywne stereotypy szpitalnego żywienia. Na terenie kompleksu zostanie uruchomiony bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu, na wyposażeniu każdego z pokojów chorych znajdzie się tablet. Fot. Sky Drone Studio na zlecenie Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.