Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Efektywność energetyczna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Santok (termomodernizacja Przedszkola Gminnego Lipki Wielkie; termomodernizacja Przedszkola Gminnego Santok; termomodernizacja Szkoły Podstawowej Wawrów).

category
Name of the beneficiary
GMINA SANTOK
Project value
2 670 705,60 zł
Co-financing from the EU
1 721 892,05 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
3.2. Efektywność energetyczna
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest podwyższenie efektywności energetycznej 3 budynków poprzez ich termomodernizację,przyczyniającą się do ograniczenia strat ciepła oraz poprawy stanu powietrza atmosferycznego.Termomodernizacja przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury obiektów użyteczności publicznej(o funkcjach edukacyjnych,opiekuńczo-wychowawczych i sportowych),warunków higieniczno-sanitarnych,bezpieczeństwa,ich walorów estetycznych i ich funkcjonalności.W rezultacie budynki spełniające normy w zakresie ochrony cieplnej wpłyną na zmniejszenie zużycia energii-uzyskane zostaną korzyści w wydatkach ponoszonych na energię cieplną i energetyczną,co obniży koszty ich utrzymywania.Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy i racjonalnego wykorzystania energii,co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców,spowoduje poprawę wizerunku gminy,wzrost jej atrakcyjności inwestycyjnej.Termomodernizacja polegać będzie na;1.Przedszkole Lipki Wielkie: a. Modernizacja systemu grzewczego b. Wymiana stolarki:drzwi standardowe pełne i okna sześciokomorowe d. Docieplenie:stropodach;podłoga na gruncie;ściana zewnętrzna f. Montaż nowego zasobnika c.w.u. 2. Przedszkole Santok- a. Docieplenie – ściana zewnętrzna:stropodach;podłoga na gruncie 3. SP w Wawrowie: a. Modernizacja systemu c.o.i c.w.u. c. Docieplenie – ściana w gruncie i ściana zewnętrzna (w gruncie przyziemia) e. Wymiana stolarki (drzwi niskoenergetyczne) f. Docieplenie – ściana zewnętrzna(całość);stropodach(część szkolna);podłoga na gruncie (na gruncie przyziemia);podłoga na gruncie (na gruncie) Nad prawidłową realizacją inwestycji-nadzór autorski i Inspektor nadzoru inwestorskiego Beneficjent posiada pełną dokumentację techniczno-projektową.Spełniając wymogi promocji:w miejscu realizacji inwestycji zawisną tablice informująca o zaangażowaniu środków EU.Rezultatem bezpośrednim projektu będzie spadek zapotrzebowania obiektów na energię w

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl