Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłodawa - urząd gminy, przedszkole, sala gimnastyczna

category
Name of the beneficiary
GMINA KŁODAWA
Project value
1 471 621,01 zł
Co-financing from the EU
965 903,33 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
3.2. Efektywność energetyczna
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej (Przedszkola, Sali gimnastycznej oraz budynku Urzędu Gminy w Kłodawie) poprzez ich termomodernizację, a także zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dzięki zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia i instalacji fotowoltaicznej w Sali gimnastycznej. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie racjonalności wydatków, które osiągnięte zostanie poprzez ograniczenie zużycia energii cieplnej (605.05 GJ/rok), ograniczenie zużycia energii elektrycznej (36.635 MWh/rok), zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej (2497808.55 kWh/rok), a także zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery (spadek emisji gazów cieplarnianych o 97.6 ton równoważnika CO2/rok), polepszenie stanu zdrowia społeczeństwa poprzez poprawę warunków w obiektach i dostosowanie budynków do wymogów ochrony środowiska. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: ocieplenie przegród budowlanych zewnętrznych, modernizację systemu grzewczego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wprowadzenie rozwiązań oszczędzających energię elektryczną. Konieczność realizacji projektu wynika ze złych parametrów izolacji termicznej objętych projektem budynków. Niedostateczna izolacja cieplna tych budynków powoduje znaczne straty energii cieplnej. Problemem wynikającym z tego faktu jest nadmierna strata energii cieplnej powodująca zanieczyszczanie środowiska oraz ponoszenie przez wnioskodawcę znacznych nakładów finansowych na ogrzewanie. Grupą docelową projektu są wszyscy użytkownicy objętych nim budynków – zarówno pracownicy, jak i klienci Urzędu Gminy w Kłodawie (ul. Gorzowska 39 i 40), a także pracownicy i uczniowie Przedszkola Publicznego w Kłodawie (ul. Kościelna 15) oraz Zespołu Szkół w Kłodawie (ul. Szkolna 1). Wartość projektu ogółem: 1 348 978,60 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania: 965 90

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl