Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeninie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Lubczynie w Gminie Bogdaniec

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA BOGDANIEC
wartość projektu
2 212 686,90 zł
dofinansowanie z UE
1 673 598,29 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
3.2. Efektywność energetyczna
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Bogdaniec(GB), w tym budynku Szkoły Podstawowej w Jeninie (dalej: SP J) oraz budynku Szkoły Podstawowej w Lubczynie (dalej: SP L). Realizacja inwestycji polega na dociepleniu przegród pionowych i poziomych (ścian i dachów), wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, usprawnienie systemu grzewczego w SP J oraz dociepleniu przegród pionowych i poziomych (ściany i stropy), wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemu CO i CWU wraz z wymianą źródła ciepła, tj. kocioł węglowy na kocioł na biomasę (zastosowanie OZE – biomasa źródłem ciepła) w SP L. Projekt będzie realizowany na terenie GB (MOF, Powiat Gorzowski, Województwo Lubuskie). Będąca przedmiotem realizacji projektu termomodernizacja wskazanych budynków, będzie miała miejsce w miejscowości Jenin i Lubczyno. Grupy docelowe: Mieszkańcy GB i MOF Gorzów Wlkp. Użytkownicy budynków SP w J i SP L Władze Gminy Bogdaniec Instytucje systemu ochrony środowiska Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Bogdaniec i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzów Wlkp., poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynkach SP J i SP L. Zdefiniowany cel główny oraz cele szczegółowe odpowiadają na problemy zdefiniowane w wyniku analizy problemów. Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą: 1.Poprawa stanu infrastruktury, w tym docieplenie budynków SP J i SP L. 2.Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynków SP J i SP L o 485,72 MWh/rok (66,30 %), 3.Redukcja emisji CO2 o 109,41 Mg CO2 / rok (64,14 %) dla budynków SP J i SP L, dzięki poprawie uwarunkowań energetycznych i osiągnięcie co najmniej wskaźników referencyjnych w zakresie izolacyjności cieplnej przegród. 4.Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie gospodarki energetycznej Gminy, poprzez montaż pieca na biomasę.[..

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.