Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeninie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Lubczynie w Gminie Bogdaniec

category
Name of the beneficiary
GMINA BOGDANIEC
Project value
2 212 686,90 zł
Co-financing from the EU
1 673 598,29 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
3.2. Efektywność energetyczna
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Bogdaniec(GB), w tym budynku Szkoły Podstawowej w Jeninie (dalej: SP J) oraz budynku Szkoły Podstawowej w Lubczynie (dalej: SP L). Realizacja inwestycji polega na dociepleniu przegród pionowych i poziomych (ścian i dachów), wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, usprawnienie systemu grzewczego w SP J oraz dociepleniu przegród pionowych i poziomych (ściany i stropy), wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemu CO i CWU wraz z wymianą źródła ciepła, tj. kocioł węglowy na kocioł na biomasę (zastosowanie OZE – biomasa źródłem ciepła) w SP L. Projekt będzie realizowany na terenie GB (MOF, Powiat Gorzowski, Województwo Lubuskie). Będąca przedmiotem realizacji projektu termomodernizacja wskazanych budynków, będzie miała miejsce w miejscowości Jenin i Lubczyno. Grupy docelowe: Mieszkańcy GB i MOF Gorzów Wlkp. Użytkownicy budynków SP w J i SP L Władze Gminy Bogdaniec Instytucje systemu ochrony środowiska Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Bogdaniec i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzów Wlkp., poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynkach SP J i SP L. Zdefiniowany cel główny oraz cele szczegółowe odpowiadają na problemy zdefiniowane w wyniku analizy problemów. Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą: 1.Poprawa stanu infrastruktury, w tym docieplenie budynków SP J i SP L. 2.Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynków SP J i SP L o 485,72 MWh/rok (66,30 %), 3.Redukcja emisji CO2 o 109,41 Mg CO2 / rok (64,14 %) dla budynków SP J i SP L, dzięki poprawie uwarunkowań energetycznych i osiągnięcie co najmniej wskaźników referencyjnych w zakresie izolacyjności cieplnej przegród. 4.Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie gospodarki energetycznej Gminy, poprzez montaż pieca na biomasę.[..

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl