Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim

nazwa beneficjenta
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
wartość projektu
4 139 126,85 zł
dofinansowanie z UE
3 513 739,37 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiot i główne założenia – projekt pn.“System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim” planowany przez Miasto GW, obejmuje kompleksową rozbudowę istniejącego w mieście systemu dróg rowerowych, składający się z następujących etapów: – przebudowa ul.Podmiejskiej w zakresie przebudowy ścieżek rowerowych po obu stronach jezdni na odcinku od ronda Sybiraków do ul.Podmiejska Boczna – przebudowa ul.Walczaka w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ronda Gdańskiego – przebudowa ul.Szczecińskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ul.Mosiężną. Opis tech.ekonomiczny produktów- SW pkt.2.3.3. Wybudowanych zostanie 3,380 km ścieżek rowerowych a 1,128 km zostanie przebudowanych- łączna długość dróg rowerowych 4,508 km.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych- 8,15. Okres realizacji proj. III/2016-III/2018. Celem głównym projektu jest poprawa mobilności miejskiej poprzez budowę ścieżek rowerowych spełniających głównie funkcję komunikacyjną prowadzącą do substytucji innych form transportu. Natomiast postawienie na niskoemisyjny środek transportu – rower, obok dobrze funkcjonującego transportu zbiorowego, który pełnić będzie jednocześnie funkcje dojazdu do pracy oraz formę spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Miasta oraz gmin wchodzących w MOF GW, może być alternatywą dla mieszkańców korzystających z transportu samochodowego. Projekt kontynuuje wcześniejsze przedsięwzięcia, jednocześnie wykazując potencjał rozwojowy. Grupą docelową projektu są zarówno osoby obecnie już jeżdżące na rowerach, jak i te które potencjalnie mogłyby na nich jeździć, jednak brakuje im infrastruktury rowerowej. Beneficjentem projektu będzie również samo Miasto.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.