Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim

Name of the beneficiary
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
Project value
4 139 126,85 zł
Co-financing from the EU
3 513 739,37 zł
Voivodeship
lubuskie
County
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Przedmiot i główne założenia – projekt pn.“System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim” planowany przez Miasto GW, obejmuje kompleksową rozbudowę istniejącego w mieście systemu dróg rowerowych, składający się z następujących etapów: – przebudowa ul.Podmiejskiej w zakresie przebudowy ścieżek rowerowych po obu stronach jezdni na odcinku od ronda Sybiraków do ul.Podmiejska Boczna – przebudowa ul.Walczaka w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ronda Gdańskiego – przebudowa ul.Szczecińskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ul.Mosiężną. Opis tech.ekonomiczny produktów- SW pkt.2.3.3. Wybudowanych zostanie 3,380 km ścieżek rowerowych a 1,128 km zostanie przebudowanych- łączna długość dróg rowerowych 4,508 km.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych- 8,15. Okres realizacji proj. III/2016-III/2018. Celem głównym projektu jest poprawa mobilności miejskiej poprzez budowę ścieżek rowerowych spełniających głównie funkcję komunikacyjną prowadzącą do substytucji innych form transportu. Natomiast postawienie na niskoemisyjny środek transportu – rower, obok dobrze funkcjonującego transportu zbiorowego, który pełnić będzie jednocześnie funkcje dojazdu do pracy oraz formę spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Miasta oraz gmin wchodzących w MOF GW, może być alternatywą dla mieszkańców korzystających z transportu samochodowego. Projekt kontynuuje wcześniejsze przedsięwzięcia, jednocześnie wykazując potencjał rozwojowy. Grupą docelową projektu są zarówno osoby obecnie już jeżdżące na rowerach, jak i te które potencjalnie mogłyby na nich jeździć, jednak brakuje im infrastruktury rowerowej. Beneficjentem projektu będzie również samo Miasto.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl