Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU SANTOK-STARE POLICHNO W RAMACH ZADANIA: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 158”.

nazwa beneficjenta
GMINA SANTOK
wartość projektu
1 684 741,12 zł
dofinansowanie z UE
1 408 229,95 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem proj. jest poprawa stanu środowiska oraz ograniczenia emisji CO2 w regionie oraz poprawa bezp.,zwiększenie dostępu do infras. rowerowej.Powstała w wyniku realizacji proj. infras.wpłynie na bezp. ruchu drogowego w obrębie drogi woj.158,(duże natężenie ruchu).Utworzona trasa dla rowerów ułatwi transport do zakładów pracy oraz innych instytucji zlok. w obrębie Gminy Santok.Inwestycja pozwoli zwiększyć poczucie bezp. społ. oraz dzięki ograniczaniu trans.zmotoryzowanego poprawi stan środowiska.Lokalna społ. wyraża potrzebę rozwoju infras. rowerowej.Teren wymaga zwiększenia oferty korzystnej dla środowiska.Podjęcie planowanych w proj.działań poskutkuje stworzeniem miejsca wyjątkowego pod względem programowym w w.Lubuskim.Obecnie,inf. rowerowa w G.Santok,nie spełnia warunków odpowiadającymi potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców.Grupy doc:Mieszkańcy Santoka i Starego Polichna-Obecnie,nie istnieją obiekty pozwalające na zaspokajanie potrzeb tej grupy.Problem będzie kontynuowany przez przyszłe pokolenia,które staną przed wyborem migracji bądź pozostania w miejscu gdzie jakość powietrza nie będzie na zadowalającym poziomie.Korzyści które odczują mieszkańcy w związku z realizacją proj.to między innymi:wzrost atrakcyjności regionu,poprawa bezp. na drodze,większa integracja społ., poprawa jakości powietrza po przez zmniejszenie emisji CO2.;Społ. gminy–obecny stan dróg rowerowych nie sprzyja zwiększaniu zainteresowania infr. rowerową w regionie,mieszk. będą mogli korzystać z inf.rowerowej o pełnej funkcjonalności; poprawa dostępności trans.-szkoły,praca w Santoku,PKP.;Władze gminy–poszerzanie oferty infr. rowerowej oraz poprawa bezp. i jakości środowiska regionu stanowi obowiązek JST.Gmina realizując podobne proj. wywiązuje się z obowiązków oraz postanowień przyjętych w ramach dokumentów planistycznych o różnym zasięgu.MOF–zostanie zwiększonebezpieczeństwo,komfort i łatwość podróży rowerem, zmniejszenie emisji CO2 i hałasu, propagowanie zdrowego stylu życia na terenie MO[…]

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.