Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU SANTOK-STARE POLICHNO W RAMACH ZADANIA: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 158”.

Name of the beneficiary
GMINA SANTOK
Project value
1 684 741,12 zł
Co-financing from the EU
1 408 229,95 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Celem proj. jest poprawa stanu środowiska oraz ograniczenia emisji CO2 w regionie oraz poprawa bezp.,zwiększenie dostępu do infras. rowerowej.Powstała w wyniku realizacji proj. infras.wpłynie na bezp. ruchu drogowego w obrębie drogi woj.158,(duże natężenie ruchu).Utworzona trasa dla rowerów ułatwi transport do zakładów pracy oraz innych instytucji zlok. w obrębie Gminy Santok.Inwestycja pozwoli zwiększyć poczucie bezp. społ. oraz dzięki ograniczaniu trans.zmotoryzowanego poprawi stan środowiska.Lokalna społ. wyraża potrzebę rozwoju infras. rowerowej.Teren wymaga zwiększenia oferty korzystnej dla środowiska.Podjęcie planowanych w proj.działań poskutkuje stworzeniem miejsca wyjątkowego pod względem programowym w w.Lubuskim.Obecnie,inf. rowerowa w G.Santok,nie spełnia warunków odpowiadającymi potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców.Grupy doc:Mieszkańcy Santoka i Starego Polichna-Obecnie,nie istnieją obiekty pozwalające na zaspokajanie potrzeb tej grupy.Problem będzie kontynuowany przez przyszłe pokolenia,które staną przed wyborem migracji bądź pozostania w miejscu gdzie jakość powietrza nie będzie na zadowalającym poziomie.Korzyści które odczują mieszkańcy w związku z realizacją proj.to między innymi:wzrost atrakcyjności regionu,poprawa bezp. na drodze,większa integracja społ., poprawa jakości powietrza po przez zmniejszenie emisji CO2.;Społ. gminy–obecny stan dróg rowerowych nie sprzyja zwiększaniu zainteresowania infr. rowerową w regionie,mieszk. będą mogli korzystać z inf.rowerowej o pełnej funkcjonalności; poprawa dostępności trans.-szkoły,praca w Santoku,PKP.;Władze gminy–poszerzanie oferty infr. rowerowej oraz poprawa bezp. i jakości środowiska regionu stanowi obowiązek JST.Gmina realizując podobne proj. wywiązuje się z obowiązków oraz postanowień przyjętych w ramach dokumentów planistycznych o różnym zasięgu.MOF–zostanie zwiększonebezpieczeństwo,komfort i łatwość podróży rowerem, zmniejszenie emisji CO2 i hałasu, propagowanie zdrowego stylu życia na terenie MO[…]

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl