Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - Etap II

Name of the beneficiary
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
Project value
3 144 972,38 zł
Co-financing from the EU
2 639 017,38 zł
Voivodeship
lubuskie
County
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Przedmiot i gł. założenia projektu planowanego przez Miasto GW, obejmują kompleksową rozbudowę istniejącego w mieście systemu dróg rower. Etap II dot.(przedmiotowy proj.): ul.Czartoryskiego i ul.Dekerta na odcinku od zakończenia istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do ul.Srebrnej; ul.Myśliborska na odcin. od ronda Szczecińskiego do skrzyż. z ul.Sportową, Marcinkowskiego i Konstytucji 3 Maja oraz w ciągu ul. Al. Konstytucji 3 Maja do skrzyż. z ul. Sportową, Marcinkowskiego i Myśliborską do ul.Żelaznej;ul.Piłsudskiego po stronie Parku Kopernika na odcin. od zakończenia istniejąc. ciągu pieszo-rowerowego do skrzyż. z ul. Walczaka; od ul.Mickiewicza do ul.Chodkiewicza; ul.Żwirowa na odcinku od skrzyż. ul. Słowiańskiej i Roosevelta do ul.Błotnej. Ponadto proj. obejmuje:wykonanie poprawy elementów infrastr. rowerowej, oraz wymianę oświetlenia z sodowego na ledowe przy przejściach dla pieszych (20 szt)- opis tech- ekonomiczny 2.3. Dł wspartej infrastr rower. wyniesie 4,025km (w tym dł.wyb. 3,935km, dł. przeb. 0,09km) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) 9,61. Liczba pr. w których sfin. koszt racj uspr. dla os.niepełnosprawnych-1 szt. Okres realizacji III/2016- IV/2019. Celem projektu jest poprawa mobilności miejskiej w GW poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę ścieżek rower. spełniających gł. funkcję korytarzy transport,a także szersze wykorzyst transportu niezmotor.indywid.Proj. stawia na niskoemisyjny śr. transp. rower. (obok dobrze funkcjonującego trans. zbior),który pełnić będzie funkcję dojazdu do pracy, inst. pub.oraz formę aktyw. spędz.czasu wolnego przez m GW i gmin MOFGW, a także alternatywny dla transp. sam.Pr. kontyn. wcześniejsze przedsięw.jednocześnie wykazując potencjał rozwoj. Grupą docel. są obecni użytk. ścieżek rower. z GW i gmin oraz potenc.użytkownicy, którym brakuje infrastr. rower. Pr. wpisuje się w cel rozwoj.2, działanie 2.1.2 Strategii ZIT MOFGW(SW 2.3.7)[…]

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl