Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

WESOŁA GROMADA - utworzenie nowego OWP

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA KŁODAWA
wartość projektu
125 287,50 zł
dofinansowanie z UE
106 494,37 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Gmina Kłodawa w ramach projektu utworzyła 1 nowy oddział wychowania przedszkolnego na rok szk. 2016/17. w m. Różanki:25 dzieci(25DZ-15d,10ch)w wieku 3 lat-refundacja poniesionych wydatków oraz planuje przeszkolić n-la (1K) z nowoczesnych technik pracy z dziećmi. Potrzeba powołania nowego OWP wynikała z przeprowadzonej diagnozy obszaru (w ramach diagnozy placówek przedszkolnych złożonej wójtowi przez dr. placówki oraz w Strategii ZIT Gorzów Wlkp., s.36-37). OWP powstał w funkcjonującej placówce Wesoła Gromada w Wojcieszycach, z oddziałem zam. w Różankach. Nowe OWP został wyposażony w meble, stoliki, krzesełka, leżaki, wykładzinę itp. dla nowo przyjętych 25 dz (15d, 10ch) oraz drobny sprzęt(np. zabawki). W ramach projektu sfinansowane zostanie wynagrodzenie:1×1 etat n-la, 1×1 etat pomoc n-la.Projekt polegać będzie na bieżącym (rocznym) funkcjonowaniu OWP. Gmina zapewni jego funkcjonowanie (utrzyma OWP) na kolejne min. 2 lata (gotowość do przyjęcia dzieci). Ze swoich środków dostosowano pomieszczenia OWP do przyjęcia dzieci. Realizacja projektu rozwiąże kluczowy problem – braku miejsc opieki przedszkolnej dla 3-latków w kolejnych latach.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.