Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Nowe miejsca w przedszkolach gminy Bogdaniec

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA BOGDANIEC
wartość projektu
106 852,50 zł
dofinansowanie z UE
90 824,62 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Gmina Bogdaniec w ramach projektu utworzy 20 dodatkowych miejsc(12DZ i 8CH) w Szkole Podstawowej w Bogdańcu dla DZ w wieku 3-5l, oraz przeszkoli 2 nauczycieli a także rozszerzy ofertę edukacyjną o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 12 (6Dz i 6Ch)dzieci. Potrzeba utworzenia nowych miejsc w przedszkolach wynika z przeprowadzonej diagnozy w placówkach przedszkolnych, złożonych przez dyrektorów placówek do wójta gminy, rekrutacji do przedszkoli na rok 2017/2018 oraz wynika ze Strategii ZIT Gorzów Wlkp.(str. 36-37).Nowo utworzone miejsca zostaną utrzymane po zakończeniu projektu przez okres min. 2l zgodnie z kryt. dostępu nr 1.Projekt będzie polegać na bieżącym (rocznym) funkcjonowaniu OWP. Oddziały, w których powstaną nowe miejsca zostaną doposażone w brakujące pomoce dydaktyczne, meble oraz sprzęt a nauczyciele zostaną przeszkoleni z zakresu zajęć uzupełniających obecną ofertę edukacyjną placówek.Realizacja projektu rozwiąże kluczowy problem tj. brak miejsc w placówkach przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 lat na terenie ZIT MOF.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.