Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Nowe miejsca w przedszkolach gminy Bogdaniec

Name of the beneficiary
GMINA BOGDANIEC
Project value
106 852,50 zł
Co-financing from the EU
90 824,62 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Gmina Bogdaniec w ramach projektu utworzy 20 dodatkowych miejsc(12DZ i 8CH) w Szkole Podstawowej w Bogdańcu dla DZ w wieku 3-5l, oraz przeszkoli 2 nauczycieli a także rozszerzy ofertę edukacyjną o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 12 (6Dz i 6Ch)dzieci. Potrzeba utworzenia nowych miejsc w przedszkolach wynika z przeprowadzonej diagnozy w placówkach przedszkolnych, złożonych przez dyrektorów placówek do wójta gminy, rekrutacji do przedszkoli na rok 2017/2018 oraz wynika ze Strategii ZIT Gorzów Wlkp.(str. 36-37).Nowo utworzone miejsca zostaną utrzymane po zakończeniu projektu przez okres min. 2l zgodnie z kryt. dostępu nr 1.Projekt będzie polegać na bieżącym (rocznym) funkcjonowaniu OWP. Oddziały, w których powstaną nowe miejsca zostaną doposażone w brakujące pomoce dydaktyczne, meble oraz sprzęt a nauczyciele zostaną przeszkoleni z zakresu zajęć uzupełniających obecną ofertę edukacyjną placówek.Realizacja projektu rozwiąże kluczowy problem tj. brak miejsc w placówkach przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 lat na terenie ZIT MOF.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl