Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Deszczno

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA DESZCZNO
wartość projektu
114 500,00 zł
dofinansowanie z UE
97 325,00 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest utworzenie OWP dla 25 dzieci w 4-6 lat z terenu Gminy Deszczno w Przedszkolu Samorządowym oraz szkolenia dla nauczycieli. Potrzeba powołania nowego OWP wynika z przeprowadzonej diagnozy obszaru, w ramach diagnozy placówek przedszkolnych oraz w Strategii ZIT Gorzów Wlkp., s. 36-37). Nauczanie będzie prowadzone w budynku dostosowanym do dzieci niepełnosprawnych, wyposażonym w meble i zabawki i pomoce dydaktyczne. Projekt dotyczy bieżącego funkcjonowania OWP (12 miesięcy, typ I projektu), utworzenia nowych 25 miejsc). Projekt przewiduje podnoszenie kompetencji kadry Przedszkola Samorządowego (doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji – typ V projektu).Potrzeby szkoleniowe określone zostały przez Przedszkole Samorządowe. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres min. 2 lat od daty zakończenia projektu (instytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie nowych miejsc). Wnioskodawca składa 1 wniosek w konkursie.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.