Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Nareszcie Przedszkolak

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA SANTOK
wartość projektu
122 362,50 zł
dofinansowanie z UE
104 008,12 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na utworzeniu 2 nowych OWP w Wawrowie:17 dzieci(dZ)i Santoku 18(dz)w wieku 3 lat-refundacja poniesionych wydatków,w ramach proj.przeszkolonych zostanie 2 n-li(2K)wspieranie emocjonalnego rozwoju dziecka przedszk.poprzez działania artystyczne.Potrzeba ich powołania wynika z przeprowadzonej diagnozy obszaru(w ramach diagnozy placówek przedszkoln.i w Strategii ZIT Gorzów Wlkp.,s.36-37).OWP powstaną w funkcjonujących już placówkach,będą wyposażone w meble:stoliki,krzesełka,szafki,leżaki,wykładzinę,szatnie dla nowo przyjętych dz(w tym 3 niepełnosprawnych umysłowo).W ramach proj.sfinansowane zostanie wynagrodzenie,2×1 etat,po 1 na nowy OWP.Proj.polegać będzie na bieżącym(rocznym)funkcjonowaniu OWP,Gmina zapewni ich funkcjonow.na kolejne lata.Ze swoich środków dostosuje pomieszczenia OWP do przyjęcia dzieci w tym z niepełnosprawnościami.Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach proj.miejsc wychowania przedszkoln.przez okres min.2 lat od daty zakończenia proj.(instytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług przedszkoln.w ramach utworzonych w proj.nowych miejsc.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.