Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

„Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
wartość projektu
8 154 944,69 zł
dofinansowanie z UE
6 931 702,98 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt pt. „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.” realizowany jest na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. (MGW) oraz 4 gmin. Do udziału w projekcie zaproszono wszystkie szkoły dla młodzieży zlokal. na obszarze instrum. ZIT MOF GW (kryt. dost. nr 1). Zgodnie z art. 33 Ustawy wdroż. MGW utworzyło wraz z 4 gminami partnerstwo oraz dokonało wyboru partnerów spoza sektora finan. publ. – PROFI BIZNES GROUP oraz niepubl. szkoły prowadz. kształc. ogól. na terenie MOF GW (kryt. form. nr 7). Celem gł. proj. jest „Podniesienie poziomu kompet. klucz. oraz właściwych postaw i umiejęt. niezbędnych na rynku pracy przez 7659 ucz. (3826Dz, 3833Ch) i 292 n-li (242K, 50M) z 75 szkół prowadz. kształc. ogól. na obszarze MOF GW w okresie IX 2016 – X 2017”. W ramach proj. doposaż. zostanie 23 prac. przedmiot. szkół, w tym 6 w narzędzia TIK. Odpowiadając na potrzeby uczestników, wynikające z diagnoz WN zreal. formy wsparcia tj. kształt. kompet. kluczow. na potrzeby rynku pracy, doradz. edukac. – zawod. dla uczniów, nauczanie poprzez eksperyment, indywidualizację procesu naucz. oraz rozwijanie kompet. cyfrowych. Typ proj. I,II,III,IV

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.