Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

MODERNIZACJA I ROZWÓJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W PABIANICACH

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO PABIANICE
wartość projektu
82 127 760,52 zł
dofinansowanie z UE
55 863 699,96 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
pabianicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
3.1. Niskoemisyjny transport miejski
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

CELEM PROJ. JEST ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ORAZ DOSTOSOWANIE DO PREFERENCJI I OCZEKIWAŃ PASAŻERÓW, W TYM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, TWORZĄCEGO REALNĄ ALTERNATYWĘ DLA PODRÓŻY SAMOCHODEM OSOBOWYM, A PRZEZ TO ZMNIEJSZENIE ZATŁOCZENIA I EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ, POPRAWĘ STANU ŚROD. NAT. ORAZ WZROST MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW. GŁÓWNE ZADANIA: PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJA STACJI OBSŁUGI POJAZDÓW W ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. LUTOMIERSKIEJ (1SZT) WRAZ Z DOPOSAŻENIEM (1KPL) BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO NA PĘTLI WALTERA-JANKEGO (1SZT) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI PRZY PRZYSTANKACH, CHODNIKI, TERENY ZIELONE (1KPL) DOSTOSOWANIE WYBRANYCH PERONÓW PRZYSTANKOWYCH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (97 PRZYST., W TYM 8 ZATOK I 96 PERONÓW) BUDOWA NOWEJ KRAŃCÓWKI DLA AUTOBUSÓW (1SZT) BUDOWA DRÓG DLA ROWERÓW (14,6KM) ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW TOWARZYSZĄCYCH DROGOM ROWEROWYM (1KPL) ZAKUP AUTOBUSÓW NISKOEMISYJNYCH (18SZT) INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTOWY (1SZT) ZAKUP I MONTAŻ BILETOMATÓW STACJONARNYCH ( 5SZT) I MOBILNYCH (10SZT) ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH (32SZT) WRAZ Z ŁAWKAMI (19SZT) ZAKUP I MONTAŻ SŁUPKÓW PRZYSTANKOWYCH O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE (60SZT) ZAKUP I MONTAŻ WIAT BIKE&RIDE (3SZT) PROMOCJA PROJEKTU, USŁUGA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM, PRZEBUDOWA INFR. TECHNICZNEJ KOLIDUJĄCEJ Z INWESTYCJĄ UZASADNIENIEM REALIZACJI PROJEKTU JEST KONIECZNOŚĆ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W M. PABIANICE POPRZEZ ROZWÓJ CZYSTYCH, BEZPIECZNYCH, SPÓJNYCH, FUNKCJONALNYCH I EFEKTYWNYCH FORM TRANSPORT PUBLICZNEGO I NIEZMOTORYZOWANEGO TRANSPORTU INDYWIDUALNEGO. NIEZBĘDNE JEST RÓWNIEŻ WSPARCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIEJSKIEGO POPRZEZ ZWIĘKSZENIE ROLI TRANSPORTU PUBLICZNEGO. PROJEKT JEST SKIEROWANY BEZPOŚREDNIO DO MIESZKAŃCÓW PABIANIC (PONAD 66 TYS. OSÓB).POŚREDNIMI ODBIORCAMI PROJ. BĘDĄ RÓWNIEŻ MIESZKAŃCY GMIN OŚCIENNYCH ORAZ TURYŚCI,OSOBY PRZEJEŻDŻAJĄCE PRZEZ PABIANICE, PRZEDSIĘBIORCY.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.