Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TUSZYN

nazwa beneficjenta
GMINA TUSZYN
wartość projektu
6 009 665,79 zł
dofinansowanie z UE
3 074 585,61 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
łódzki wschodni
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

CELEM SZCZEGÓŁOWYM PROJEKTU JEST POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM. CEL TEN ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ OBNIŻENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W WYNIKU PRAC TEMOMODERNIZACYJNYCH PRZEPROWADZONYCH W NASTĘPUJĄCYCH OBIEKTACH: 1. URZĄD MIASTA W TUSZYNIE, UL. PIOTRKOWSKA 2/4, 95-080 TUSZYN 2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W TUSZYNIE, UL. PONIATOWSKIEGO 11, 95-080 TUSZYN 3. DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR, UL. 3-GO MAJA 49, 95-080 TUSZYN 4. SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRKACH DUŻYCH, UL. JUTROSZEWSKA 17, 95-080 GÓRKI DUŻE 5. MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU, UL. NOWORZGOWSKA 20, 95-080 TUSZYN 6. SZKOŁA PODSTAWOWA W WODZINIE PRYWATNYM, UL. SZKOLNA 1, 95-080 WODZIN PRYWATNY 7. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W TUSZYNIE ODDZIAŁ W GARBOWIE, UL. KRUSZOWSKA 13, 95-080 TUSZYN PODSTAWOWYM ELEMENTEM PROJEKTU BĘDZIE WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW NA KTÓRĄ SKŁADAĆ SIĘ BĘDĄ: 1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO DOCIEPLENIA BUDYNKÓW TAKIE JAK DEMONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, OBRÓBEK BLACHARSKICH, OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU. 2. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH DO POZIOMU PIWNICY. 3. OCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC NAD ZIEMIĄ I PRZY GRUNCIE. 4. OCIEPLENIE STROPÓW OSTATNIEJ KONDYGNACJI (POD PODDASZAMI NIEOGRZEWANYMI) LUB STROPODACHÓW. 5. WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. 6. PRACE TOWARZYSZĄCE DOCIEPLENIU BUDYNKÓW TAKIE JAK WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, OBRÓBEK BLACHARSKICH, OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU. 7. MODERNIZACJA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. 8. MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA BARDZIE EFEKTYWNE. Wniosek o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WŁ 11 9. MODERNIZACJA SYSTEMÓW WENTYLACJI. 10. NADZÓR INWESTORSKI. 11. PROMOCJA PROJEKTU. POTENCJALNĄ GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ UŻYTKOWNICY OBIEKTÓW W LICZBIE 1 220 OSÓB. JAKO INTERESARIUSZY PROJEKTU MOŻNA WYMIENIĆ MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZYN, WŁADZE SAMORZĄDOWE, PRZEDSIĘBIORCÓW I INNE INSTYTUCJE Z TERENU GMINY.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.