Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU ZGIERSKIEGO – CZĘŚĆ II

nazwa beneficjenta
POWIAT ZGIERSKI
wartość projektu
3 379 044,02 zł
dofinansowanie z UE
2 133 152,30 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Głównym celem projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację budynków. Użytkownikami projektu będą głównie uczniowi, a także kadra nauczycielka, pracownicy administracji. Projekt przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej a tym samym związanych z jakością powietrza atmosferycznego wykraczać będzie poza jego granice. Zakres projektu obejmuje m.in.: Modernizacja – systemu grzewczego, systemu ciepłej wody użytkowej oraz w wentylacji grawitacyjnej, wymiana opraw oświetleniowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian: zewnętrznych, ścian na gruncie, docieplenie stropodachów i stropu nad ostatnią kondygnacją oraz niezbędne roboty towarzyszące. Projekt zakłada wzrost efektywności energetycznej o 71,90%, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32) o 1 265 095,18 KWH/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) kształtujący się na poziomie 298,07 tony równoważnika CO2/rok.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.