Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4

nazwa beneficjenta
GMINA TUSZYN
wartość projektu
1 203 625,78 zł
dofinansowanie z UE
559 671,19 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
łódzki wschodni
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

PRZEDMIOTEM PROJEKTU JEST INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU POŁOŻONEGO W TUSZYNIE PRZY UL. SZPITALNEJ 4. GRUPĄ DOCELOWĄ – UŻYTKOWNIKAMI PROJEKTU BĘDĄ MIESZKAŃCY BUDYNKU PRZY UL. SZPITALNEJ 4 W TUSZYNIE. CELEM REALIZACJI PROJEKTU JEST POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKANIOWYM. INWESTYCJA POZWOLI NA ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ, CO W ZNACZNYM STOPNIU PRZEŁOŻY SIĘ NA OBNIŻENIE ZUŻYCIA PALIW KONWENCJONALNYCH I W KONSEKWENCJI SPOWODUJE OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA ODPOWIEDZIALNYCH ZA POWSTAWANIE ZJAWISKA TZW. NISKIEJ EMISJI ORAZ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH. ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE: 1) ROBOTY BUDOWLANE: ? PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO DOCIEPLENIA BUDYNKU ( 1 KPL ), ? OCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC (329,40 M2), ? OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NAZIEMNYCH ( 3 478,64M2), ? WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH (24,6 M2 OKNA W PIWNICY; 37,5M2 OKNA I DRZWI W LOKALU UŻYTKOWYM; DRZWI GARAŻOWE 9,8M2), ? DOCIEPLENIE STROPODACHU ( 990M2; WYMIANA WYŁAZÓW 2,16M2), ? PRACE TOWARZYSZĄCE DOCIEPLENIU BUDYNKU ( 1 KPL), ? MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. ( DEMONTAŻ 248KPL GRZEJNIKÓW; MONTAŻ 248 KPL. GRZEJNIKÓW), ? MODERNIZACJA KOTŁOWNI NA OPALANĄ WĘGLEM-EKO-GROSZEK ( 1 SZT KOTŁA). 2) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ( NADZÓR INWESTORSKI (PRACE DOCIEPLENIOWE WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ; MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI); PROMOCJA PROJEKTU ).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.