Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE OZORKÓW

nazwa beneficjenta
GMINA OZORKÓW
wartość projektu
2 180 154,10 zł
dofinansowanie z UE
1 003 751,66 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE OZORKÓW POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU OŚWIATOWEGO – ZESPOŁU SZKÓŁ W MODLNEJ. GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ UCZNIOWIE I PRACOWNICY SZKÓŁ (263 OSOBY) ORAZ POŚREDNIO WSZYSCY MIESZKAŃCY POWIATU ZGIERSKIEGO I WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU OBEJMUJE: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN., DOCIEPLENIE DACHU, WYMIANĘ OKIEN, WYMIANĘ DRZWI, MODERNIZACJĘ SYSTEMU GRZEWCZEGO (WYMIANA STARYCH KOTŁÓW NA NOWE KONDENSACYJNE), MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO, MODERNIZACJĘ WENTYLACJI. NAKŁADY OBEJMUJĄ PRZEPROWADZENIE NIEZBĘDNYCH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH. NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU ZOSTAŁA OPRAC. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ AUDYTY ENERGETYCZNE. NIE PRZEWIDZIANO ZAGROŻEŃ DLA REALIZACJI PROJEKTU: GMINA POSIADA UREGULOWANE KWESTIE WŁASNOŚCIOWE (BUDYNEK, GRUNTY SĄ WŁASNOŚCIĄ GMINY), ŚRODKI NA POKRYCIE WKŁADU WŁASNEGO ZOSTAŁY ZABEZPIECZONE W BUDŻECIE GMINY. PROJEKT MA PRAWIDŁOWO SKONSTRUOWANE WSKAŹNIKI OCENY I WYWOŁA ZNACZNE ODDZIAŁYWANIA DŁUGOTERMINOWE DLA REGIONU: PRODUKTY: – LICZBA ZMODERNIZOWANYCH ENERGETYCZNIE BUDYNKÓW: 1 SZT.; – POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW PODDANYCH TERMOMODERNIZACJI: 3 183,91 M2; -LICZBA ZMODERNIZOWANYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA: 1 SZT. REZULTATY: – SZACOWANY ROCZNY SPADEK EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH (CO34): 104,05 T RÓWNOWAŻNIKA CO2/ROK; – ZMNIEJSZENIE ROCZNEGO ZUŻYCIA ENERGII PIERWOTNEJ W BUDYNKACH PUBLICZNYCH (CO32): 344 376,45 KWH/ROK; – ILOŚĆ ZAOSZCZĘDZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ: 39,24 MWH/ROK; – ILOŚĆ ZAOSZCZĘDZONEJ ENERGII CIEPLNEJ: 1628,28 GJ/ROK. PROJEKT JEST KOMPLEKSOWY. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ODNIESIENIU DO STANIU POCZĄTKOWEGO ZOSTAŁA OBLICZONA NA POZIOMIE 61,51% . PROJEKT JEST GOTOWY DO WDROŻENIA.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.