Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU ZGIERSKIEGO

nazwa beneficjenta
POWIAT ZGIERSKI
wartość projektu
10 350 285,06 zł
dofinansowanie z UE
6 330 938,73 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Problemami infrastruktury budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego są: – zły stan stolarki okiennej i drzwiowej, liczne ubytki i nieszczelności, współczynnik przenikania ciepła niezgodny z obecnie obowiązującymi normami, – niezadowalająca wartość współczynnika przenikania ciepła przez przegrody – duże zużycie ciepła wynikające z niespełniających aktualnych standardów i niskosprawnych systemów grzewczych Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza w Powiecie Zgierskim poprzez zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze w budynku użyteczności publicznej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynków: Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie, Zespołu Licealno – Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim, Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, Starostwa Powiatowego w Zgierzu, Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu, Zespołu Szkół nr 1 w Głownie, Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim realizowane w wyniku ocieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemów ogrzewania oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne. Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków poprzez ograniczenie przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz przyczyni się do wzrostu jakości życia w regionie przez poprawę jakości powietrza dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne (zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów (w tym PM10) i gazów powstających przy spalaniu (w tym CO2)) użytkowane na cele grzewcze w budynku użyteczności publicznej oraz poprawi komfort pracy urzędników, jakość usług świadczonych przez jednostki dla interesariuszy. Uczestnikami projektu wszyscy mieszkańcy powiatu korzystający ze zmodernizowanej infrastruktury obiektu (pracownicy placówek, uczniowie)

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.