Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków

nazwa beneficjenta
GMINA MIASTO OZORKÓW
wartość projektu
4 721 577,67 zł
dofinansowanie z UE
1 911 804,95 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Podstawowym celem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji pięciu budynków oświatowych w Ozorkowie. W ramach projektu zostanie podwyższona izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostaną także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Wymianie ulegną wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz źródła ciepła. Przez cały okres funkcjonowania, przedmiot projektu będzie wykorzystywany przede wszystkim przez mieszkańców miasta Ozorkowa. Szacowana liczba użytkowników to 824 osób. Do tej grupy zaliczyć należy podopiecznych (694 osoby), jak również personel (130 osób). Zakres prac w ramach przedmiotowej inwestycji przedstawia się następująco: 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Ozorkowie (realizacja w 2020) 2. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Ozorkowie (realizacja w 2020) 3. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Ozorkowie (realizacja w 2017) 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Ozorkowie (realizacja w 2018) 5. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Ozorkowie (realizacja w 2018) Instalacja fotowoltaiczna: Dla każdego budynku będzie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna w systemie off-grid (bez możliwości przekazania do sieci zewnętrznej wyprodukowanej energii elektrycznej), na którą będą się składać: • Moduły fotowoltaiczne, które zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego, • Inwerter (przekształtnik) prądu stałego produkowanego w ogniwach fotowoltaicznych • Bateria akumulatorów – niezbędna w przypadku sieci wydzielonych – służy do magazynowania wyprodukowanej energii, • Bateria akumulatorów, Regulator ładowania lub rezygnacja z akumulatorów na rzecz rozwiązania zawierającego układ regulacji produkcji energii dla bieżących potrzeb

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.