Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Parzęczew

nazwa beneficjenta
GMINA PARZĘCZEW
wartość projektu
4 616 884,90 zł
dofinansowanie z UE
3 004 625,15 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych w gminie Parzęczew poprzez ich głęboką termomodernizację. Realizacja projektu przyczyni się do budowy bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej gminy Parzęczew, a co za tym idzie województwa łódzkiego, która w wydajny i zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń. Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych przełoży się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w dużym stopniu wpłynie na poprawę jakości powietrza i podwyższenie standardu życia mieszkańców gminy Parzęczew. Zaspokoi to oczekiwania i potrzeby adresatów projektu. W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań: 1. Opracowanie studium wykonalności. 2. Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chociszewie. 3. Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Parzęczewie. 4. Termomodernizację Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie. 5. Termomodernizację budynku komunalnego w Parzęczewie. 6. Termomodernizację budynku OSP w Parzęczewie. 7. Termomodernizację budynku OSP w Orłej. 8. Termomodernizację budynku komunalnego w Leźnicy Wielkiej. 9. Nadzór inwestorski. 10. Promocja projektu. 11. Zarządzanie projektem. Użytkownikami będą głównie pracownicy instytucji znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej, petenci, mieszkańcy lokali mieszkalnych, druhowie, uczniowie oraz pozostali mieszkańcy gminy Parzęczew.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.