Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Parzęczew

Name of the beneficiary
GMINA PARZĘCZEW
Project value
4 616 884,90 zł
Co-financing from the EU
3 004 625,15 zł
Voivodeship
łódzkie
County
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
4.2. Termomodernizacja budynków
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych w gminie Parzęczew poprzez ich głęboką termomodernizację. Realizacja projektu przyczyni się do budowy bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej gminy Parzęczew, a co za tym idzie województwa łódzkiego, która w wydajny i zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń. Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych przełoży się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w dużym stopniu wpłynie na poprawę jakości powietrza i podwyższenie standardu życia mieszkańców gminy Parzęczew. Zaspokoi to oczekiwania i potrzeby adresatów projektu. W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań: 1. Opracowanie studium wykonalności. 2. Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chociszewie. 3. Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Parzęczewie. 4. Termomodernizację Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie. 5. Termomodernizację budynku komunalnego w Parzęczewie. 6. Termomodernizację budynku OSP w Parzęczewie. 7. Termomodernizację budynku OSP w Orłej. 8. Termomodernizację budynku komunalnego w Leźnicy Wielkiej. 9. Nadzór inwestorski. 10. Promocja projektu. 11. Zarządzanie projektem. Użytkownikami będą głównie pracownicy instytucji znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej, petenci, mieszkańcy lokali mieszkalnych, druhowie, uczniowie oraz pozostali mieszkańcy gminy Parzęczew.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl