Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY NOWOSOLNA

nazwa beneficjenta
GMINA NOWOSOLNA
wartość projektu
1 845 346,05 zł
dofinansowanie z UE
874 879,42 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
łódzki wschodni
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Głównym celem projektu jest: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Nowosolna. Użytkownikami zmodernizowanej infrastruktury będą mieszkańcy gminy. Korzyści wynikające z osiągnięcia celów projektu związanych z poprawą efektywności energetycznej a tym samym związanych z jakością powietrza atmosferycznego wykraczać będą poza jej granice. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej: Urząd Gminy Nowosolna: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zostało zrealizowane w 2016), wymiana stolarki okiennej w sali konferencyjnej (zostało zrealizowane w 2016), Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, Montaż instalacji odgromowej, Modernizacja systemu oświetlenia, Montaż instalacji fotowoltaicznej, Docieplenie budynku, Docieplenie stropów, Izolacja ścian fundamentowych, Modernizacja przegrody Dach, Roboty towarzyszące (prace demontażowe i przygotowawcze). OSP w Lipinach: Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, Wymiana stolarki drzwiowej, Docieplenie ścian zewnętrznych, Modernizacja przegrody Dach, Modernizacja systemu grzewczego. OSP w Starych Skoszewach: Instalacja – montaż głowic termostatycznych i automatyki pogodowo-czasowej, Wymiana stolarki okiennej, Wymiana drzwi wejściowych, Docieplenie ścian zewnętrznych, Docieplenie stropodachu sali spotkań, Docieplenie stropodachu nad pozostałą częścią budynku, Modernizacja systemu oświetlenia. Projekt zakłada wzrost efektywności energetycznej o 63,98% (średnia dla wszystkich termomodernizowanych budynków), zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32) o 613 387,45 kWh/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) kształtujący się na poziomie 100,15 tony równoważnika CO2/rok.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.