Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY PARTYZANCKIEJ 56 W PABIANICACH

nazwa beneficjenta
POWIAT PABIANICKI
wartość projektu
3 640 558,90 zł
dofinansowanie z UE
1 353 449,12 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
pabianicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU KTÓREGO BENEFICJENTEM JEST POWIAT PABIANICKI JEST POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W POWIECIE PABIANICKIM POPRZEZ REDUKCJĘ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA I ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZY UL. PARTYZANCKIEJ 56 W PABIANICACH. PROJEKT OBEJMUJE ZADANIA PRZYCZYNIAJĄCE SIĘ DO ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTU POPRZEZ OCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, MODERNIZACJĘ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH – C.O., C.W.U., MONTAŻ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA NA LED ORAZ W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POWYŻSZYCH DZIAŁAŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH W BUDYNKU M.IN. PODŁĄCZENIE DO SIECI MIEJSKIEJ PRZYCZYNI SIĘ DO DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ POWIETRZA PRZEZ OGRANICZENIE EMISJI PYŁÓW I GAZÓW DO ATMOSFERY. ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE BUDYNKU – OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ZAKŁADA SIĘ TAKŻE MONTAŻ WINDY ZEWNĘTRZNEJ, UŁATWIAJĄCEJ DOSTĘP DO OBIEKTU OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM. BENEFICJENT BEZPOŚREDNI: POWIAT PABIANICKI BENEFICJENT POŚREDNI: MIESZKAŃCY POWIATU PABIANICKIEGO, MIESZKAŃCY WOJ. ŁÓDZKIEGO. ZADANIA: 1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, AUDYTU, KOSZTORYSÓW, STUDIUM WYKONALNOŚCI 2. WYKONANIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH ROZBIÓRKOWYCH 3. WYKONANIE ROBÓT Z BRANŻY DROGOWEJ 4. WYKONANIE ROBÓT Z BRANŻY SANITARNEJ 5. WYKONANIE ROBÓT Z BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 6. WYKONANIE ROBÓT Z BRANŻY BUDOWLANEJ 7. PROMOCJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM REALIZACJA PROJEKTU: 2017-2018 R.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.