Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY PARTYZANCKIEJ 56 W PABIANICACH

Name of the beneficiary
POWIAT PABIANICKI
Project value
3 640 558,90 zł
Co-financing from the EU
1 353 449,12 zł
Voivodeship
łódzkie
County
pabianicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
4.2. Termomodernizacja budynków
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU KTÓREGO BENEFICJENTEM JEST POWIAT PABIANICKI JEST POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W POWIECIE PABIANICKIM POPRZEZ REDUKCJĘ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA I ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZY UL. PARTYZANCKIEJ 56 W PABIANICACH. PROJEKT OBEJMUJE ZADANIA PRZYCZYNIAJĄCE SIĘ DO ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTU POPRZEZ OCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, MODERNIZACJĘ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH – C.O., C.W.U., MONTAŻ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA NA LED ORAZ W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POWYŻSZYCH DZIAŁAŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH W BUDYNKU M.IN. PODŁĄCZENIE DO SIECI MIEJSKIEJ PRZYCZYNI SIĘ DO DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ POWIETRZA PRZEZ OGRANICZENIE EMISJI PYŁÓW I GAZÓW DO ATMOSFERY. ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE BUDYNKU – OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ZAKŁADA SIĘ TAKŻE MONTAŻ WINDY ZEWNĘTRZNEJ, UŁATWIAJĄCEJ DOSTĘP DO OBIEKTU OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM. BENEFICJENT BEZPOŚREDNI: POWIAT PABIANICKI BENEFICJENT POŚREDNI: MIESZKAŃCY POWIATU PABIANICKIEGO, MIESZKAŃCY WOJ. ŁÓDZKIEGO. ZADANIA: 1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, AUDYTU, KOSZTORYSÓW, STUDIUM WYKONALNOŚCI 2. WYKONANIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH ROZBIÓRKOWYCH 3. WYKONANIE ROBÓT Z BRANŻY DROGOWEJ 4. WYKONANIE ROBÓT Z BRANŻY SANITARNEJ 5. WYKONANIE ROBÓT Z BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 6. WYKONANIE ROBÓT Z BRANŻY BUDOWLANEJ 7. PROMOCJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM REALIZACJA PROJEKTU: 2017-2018 R.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl