Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola, urzędy) na terenie Miasta Głowna

nazwa beneficjenta
GMINA MIASTA GŁOWNO
wartość projektu
3 625 448,46 zł
dofinansowanie z UE
1 760 335,45 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

W ramach projektu przewidziano termomodernizację budynków użyteczności publicznej Głownie tj. Szkoły Podstawowej nr 2 oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Budynek szkoły podlega termomodernizacji oraz remontowi pokrycia dachu, ścian i sufitów podwieszanych poziomu 0, uszkodzonych w wyniku nieszczelności świetlików i nieszczelności pokrycia papowego dachu. W ramach termomodernizacji budynku szkoły zakłada się ocieplenie ścian, ościeży, cokołu fundamentowego, ścian piwnic, stropodachu, wymiana i docieplenie drewnianych filarków podokiennych (wymiana stolarki okiennej), termomodernizacja świetlików podłużnych i świetlika piramidowego. Zmienione zostanie źródło ciepła dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewanie. Projektuje się podgrzewanie ciepłej wody użytkowej z użyciem powietrznych pomp ciepła oraz ogrzewanie budynku za pomocą kotłów gazowych z palnikami na gaz płynny. W tym celu niezbędnym jest adaptacja kotłowni, budowa gazociągu, budowa wewnętrznej instalacji gazowej. W ramach robót remontowych planuje się naprawę pokrycia dachu z papy na segmentach klasowych oraz pokrycie połaci dachowych segmentów klasowych następną warstwą papy termozgrzewalnej, uzupełnienie i wymiana uszkodzonych płyt sufitów podwieszanych poziomu 0 oraz naprawa uszkodzonych tynków i gładzi gipsowych ścian w obrębie nieszczelnych świetlików. Budynek hali sportowej podlega termomodernizacji polegającej na dociepleniu poddasza i stropodachu, modernizacji instalacji cwu i co ( w tym budowa nowej kotłowni, budowa gazociągu, budowa wewnętrznej instalacji gazowej, montaż kotłowni z kotłami kondensacyjnymi, z palnikami na gaz płynny dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody do nagrzewnic wentylacyjnych i instalacji ciepłej wody użytkowej (wspomaganie pomp ciepła), montaż pomp ciepła (wraz z zasilaniem elektrycznym) z osprzętem do przygotowania ciepłej wody użytkowej), montaż instalacji fotowoltaicznej.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.