Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

nazwa beneficjenta
GMINA MIASTO OZORKÓW
wartość projektu
2 254 417,25 zł
dofinansowanie z UE
1 120 388,57 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

PROJEKT DOTYCZY TERMOMODERNIZACJI 2 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE OZORKOWA BASENU I HALI SPORTOWEJ. PLANOWANY ZAKRES PRAC OBEJMUJE BASEN MODERNIZACJA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA C.W.U. PODGRZEWU WODY BASENOWEJ WYMIANĘ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ. PROJEKT PRZYCZYNI SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA OSZCZĘDNOŚCI KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W OBIEKCIE BASENU, OSZCZĘDNOŚCI KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W OBIEKCIE HALI, ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ W OBIEKCIE BASENU POWYŻEJ 25%, ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ W OBIEKCIE HALI POWYŻEJ 25%. HALA SPORTOWA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO, MODERNIZACJI SYSTEMU PRZYGOTOWANIA C.W.U., SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKUPERACJĄ, WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z MONTAŻEM IZOLACJI TERMICZNEJ, DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, MODERNIZACJĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ, INSTALACJĘ ODGROMOWĄ, MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH, TRANSPORT I UTYLIZACJA PŁYT AZBESTOWYCH Z DACHU BUDYNKU. PRZEWIDZIANE ZADANIA: 1 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU 2 ROBOTY BUDOWLANE 3 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I JEGO OBSŁUGA UŻYTKOWNIKAMI SĄ GŁOWNIE MIESZKAŃCY MIASTA OZORÓW, GMINY OZORKÓW. GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY POPRZEZ DZIAŁANIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJĄCE DO OCHRONY, OGRANICZENIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH, WZROSTU WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DZIĘKI JEGO REALIZACJI ZOSTANĄ OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI LICZBA ZMODERNIZOWANYCH ENERGETYCZNIE BUDYNKÓW 2 SZT. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW PODDANYCH TERMOMODERNIZACJI 2 782,40 M2 ZMNIEJSZENIE ROCZNEGO ZUŻYCIA ENERGII PIERWOTNEJ W BUDYNKACH PUBLICZNYCH (CO32) 743 734,09 KWH/ROK SZACOWANY ROCZNY SPADEK EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH (CO34) 101,28 T RÓWNOWAŻNIKA CO2/ROK ILOŚĆ ZAOSZCZĘDZONEJ ENERGII CIEPLNEJ 703,19 GJ/ROK ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII KOŃCOWEJ W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTÓW 1029,27 GJ/ROK

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.