Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych

nazwa beneficjenta
GMINA DOBROŃ
wartość projektu
12 485 236,45 zł
dofinansowanie z UE
5 865 146,05 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
pabianicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Ochrona powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU JEST BUDOWA PRZEDSZKOLA I SALI GIMNASTYCZNEJ (1 BUDYNEK) W SYSTEMIE BUDOWNICTWA O ZNACZNIE PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH ENERGETYCZNYCH, KTÓRA PRZYCZYNI SIĘ M.IN. DO POLEPSZENIA, JAKOŚCI POWIETRZA, OSZCZĘDNOŚCI W ZUŻYCIU ENERGII PIERWOTNEJ CZY OGRANICZENIA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA. INWESTYCJA REALIZOWANA BĘDZIE ZGODNIE Z USTAWĄ PZP W TRYBIE ROBÓT BUDOWALNYCH. CELAMI POŚREDNIMI PROJEKTU BĘDĄ M.IN. (SZCZEGÓŁY W STUDIUM): •ZWIĘKSZENIE OBSZARU WOJ. I KRAJU, NA KTÓRYM POPRAWIE ULEGNIE STAN POWIETRZA, •ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI POWIETRZA, •ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH BUDYNKU PRZEDSZKOLA I SALI GIMNASTYCZNEJ W PORÓWNANIU DO BUDOWY BUDYNKU W SYSTEMIE TRADYCYJNYM, •ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO MIESZKAŃCÓW GMINY- NARAŻONYCH NA SKUTKI ZWIĘKSZONEJ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ, •ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA PALIW KONWENCJONALNYCH ZE WZGLĘDU NA ZMNIEJSZONE ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE BUDYNKU, •ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ (W TYM CO2). W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ: 1. SPECJALISTYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- I/2016 2. ROBOTY BUDOWALNE, SANITARNE, ELEKTRYCZNE I ROZBIÓRKOWE – I/2017-IV/2018 3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – I/2017-IV/2018 4. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ORAZ PROMOCJA PROJEKTU – IV/2016-IV/2018 5. GAZYFIKACJA I ELEKTRYFIKACJA OBIEKTU – IV/2016, III-IV/2018. GRUPĄ DOCELOWĄ PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU SĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI MIESZKAŃCY GMINY DOBROŃ ORAZ GMIN SĄSIADUJĄCYCH, A NASTĘPNIE MIESZKAŃCY POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ CAŁEGO WOJEWÓDZTWA I KRAJU (W TYM DZIECI I MŁODZIEŻ WYKORZYSTUJĄCE FUNKCJĘ EDUKACYJNĄ I SPORTOWĄ PLANOWANEJ INWESTYCJI). ZAPEWNIENIE CZYSTEGO I NIESKAŻONEGO ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO (W SZCZEGÓLNOŚCI POWIETRZA) JEST RÓWNIEŻ JEDNYM Z PRIORYTETÓW STAWIANYCH SOBIE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.