Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

BUDOWA PRZYSZKOLNEJ HALI SPORTOWEJ W STANDARDZIE BUDOWNICTWA PASYWNEGO

nazwa beneficjenta
GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
wartość projektu
4 078 088,85 zł
dofinansowanie z UE
2 435 850,42 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
pabianicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Ochrona powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt ten polega na budowie hali sportowej w systemie pasywnym przy budynku, w którym funkcjonuje SP nr 2. Nowo wybudowany budynek będzie połączony z budynkiem szkolnym, będzie posiadał salę gimnastyczną o wym. 24mx24m, dwie szatnie dla chłopców i dwie dla dziewcząt wraz z niezbędnymi sanitariatami, WC dla osób niepełnosprawnych dostępne z głównego korytarza dla wszystkich użytkowników, magazyny sprzętu sportowego, pokój oraz szatnia dla trenerów oraz pomieszczenie techniczne. Roboty budowlane obejmują wszystkie branże budowlane niezbędne do budowy budynku, w szczególności: architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną, elektryczną, instalację odgromową, deszczową. W ramach kosztów niekwalifikowalnych zamontowane zostanie wyposażenie, w szczególności: stałe kosze do koszykówki, siatka do siatkówki z uchwytami, ruchome kosze do koszykówki, rozkładaną trybunę, tablicę wyników, kotarę dzielącą salę na 2 sektory, wyposażenie szatni, sanitariatów, magazynów na sprzęt sportowy oraz pokoju trenera, drabinki sportowe, tablica-schemat działania budynku pasywnego, wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna oraz zostanie zagospodarowany również teren wokół hali poprzez wykonanie ciągów komunikacyjnych, jak i realizację terenów zielonych. Idea energetyczno-architektoniczna budowy hali polega na zaprojektowaniu budynku o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza (14 kWh/(m2/rok)), w którym komfort termiczny zapewniony będzie przez pasywne źródła ciepła (użytkownicy, urządzenia elektryczne, bezpośrednie zyski ciepła z promieniowania słonecznego poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, panele fotowoltaiczne, ciepło odzyskane z wentylacji, pompę ciepła). Użytkownikami ostatecznymi projektu będą: dzieci i uczniowie, kadra nauczycielska oraz pracownicy SP nr 2 jak również rodzice dzieci, a w konsekwencji mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego, jak również samorząd gminny i instytucje związane z edukacją publiczną.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.