Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

ROZWÓJ FUNKCJI WYSTAWIENNICZO-EDUKACYJNYCH CENTRUM NAUKI I TECHNIKI W ŁODZI WRAZ Z ZAPLECZEM WARSZTATOWYM

kategoria
nazwa beneficjenta
EC1 ŁÓDŹ – MIASTO KULTURY W ŁODZI
wartość projektu
21 574 000,00 zł
dofinansowanie z UE
13 821 138,00 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
6.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

PROJEKT ZLOKALIZOWANY JEST PRZY UL. TARGOWEJ 1/3, NA OBSZARACH: EC1 ZACHÓD ORAZ EC1 WSCHÓD. CELEM PROJEKTU JEST POSZERZENIE OFERTY KULTURALNO-EDUKACYJNEJ „EC1 ŁÓDŹ – MIASTO KULTURY” W ŁODZI, W TYM CNIT, DLA OSIĄGNIĘCIA TRWAŁEGO I WYSOKIEJ JAKOŚCI ZATRUDNIENIA, DZIĘKI PODNOSZENIU POZIOMU KOMPETENCJI PRZYSZŁYCH PRACOWNIKÓW. CELAMI SZCZEGÓŁOWYMI SĄ: 1. POPRAWA PARTYCYPACJI W KULTURZE I EDUKACJI PRZEZ DZIECI W WIEKU 3-10 LAT POPRZEZ STWORZENIE STREFY DLA DZIECI 2. POPULARYZACJA TEMATYKI ZWIĄZANEJ Z NAUKĄ I KULTURĄ WŚRÓD DZIECI, POPRZEZ ICH AKTYWNOŚĆ WŁASNĄ, PODEJMOWANĄ PODCZAS ZABAWY W RUCHU ORAZ GIER I WARSZTATÓW NAUKOWYCH 3. STWORZENIE KOMPLEMENTARNEJ USŁUGI DLA DOROSŁYCH CHCĄCYCH SKORZYSTAĆ Z OFERTY KULTURALNEJ EC1, POPRZEZ UMOŻLIWIENIE IM POZOSTAWIENIA DZIECI POD OPIEKĄ PROFESJONALNYCH ANIMATORÓW I PEDAGOGÓW 4. ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I KONSERWACJI SPRZĘTÓW WPROWADZONYCH DO ZREWITALIZOWANYCH OBIEKTÓW POPRZEZ WYKONANIE WARSZTATU, KTÓREGO FUNKCJA BĘDZIE ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH NAPRAW ORAZ PROJEKTOWANIEM EKSPONATÓW I STANOWISK DLA POTRZEB „EC1 ŁÓDŹ – MIASTO KULTURY” W ŁODZI 5. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO REGIONU ŁÓDZKIEGO ORAZ MIASTA ŁODZI. REALIZACJA PROJEKTU OBEJMOWAĆ BĘDZIE NASTĘPUJĄCE ZADANIA: 1. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU 2. ROBOTY BUDOWLANE 3. ZAKUP WYPOSAŻENIA 4. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 5. PROMOCJA 6. REZERWA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE) GRUPY DOCELOWE STREFY DLA DZIECI: DZIECI W WIEKU 3-10 LAT, DO KTÓRYCH SKIEROWANE BĘDĄ POSZCZEGÓLNE ELEMENTY OFERTY; RODZICE – RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECI KORZYSTAJĄCY ZE STREFY DLA RODZICA; NAUCZYCIELE – OPIEKUNOWIE GRUP ZORGANIZOWANYCH W RAMACH PROWADZONEJ EDUKACJI NIEFORMALNEJ. OFERTA UMOŻLIWI IM POSZERZENIE ZAJĘĆ O ASPEKT KULTUROWY Z UŻYCIEM UNIKATOWYCH EKSPONATÓW. W ODNIESIENIU DO FORMY KORZYSTANIA ZASTOSOWAĆ MOŻNA PODZIAŁ NA ODWIEDZAJĄCYCH INDYWIDUALNIE I W GRUPACH WIELOOSOBOWYCH.GRUPA DOCELOWA WARSZTATU TECHNICZNEGO: KOMÓRKI „EC1 ŁÓDŹ – MIASTO KULTURY” ORAZ KLIENCI ZEWNĘTRZNI

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.